Ze względu na zaostrzającą się sytuacją związaną z COVID-19 wiele z Państw członkowskich wprowadziło na nowo ograniczenia związane z przemieszczaniem się. W związku z tym zaczęto stosować nowe wymogi np. poddania się kwarantannie, wykonania testów czy posiadanie odpowiedniego formularza. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć wyjeżdżając do:Francji, Niemiec, Łotwy, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Austrii, Czech, Słowacji, Norwegii, Irlandii i Wielkiej Brytanii

FRANCJA 

Od 30 października 2020 r. na terenie całej Francji obwiązują nowe ograniczenia związane z epidemią, obejmujące ograniczenia w opuszczaniu miejsca zamieszkania i podróżowaniu.
Podróżni z Unii Europejskiej oraz Schengen nie mają obowiązku odbycia kwarantanny, czy posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

W przypadku wykonywania transportów na terenie całej Francji w dalszym ciągu konieczne jest okazywanie zaświadczeń dokumentujących wykonywanie podróży służbowej:

Kierowcy zatrudnieni:

Oświadczenie do wypełnienia przez pracodawcę, w j. francuskim, do pobrania na stronie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
po kliknięciu w ikonę zgodnie z poniższą grafiką w formatach PDF, DOCX oraz  TXT:

 • Robocze tłumaczenie dokumentu ułatwiające wypełnienie:

(kliknij, aby powiększyć). Oprócz tego uzasadnienia podróży służbowej kierowca nie musi w pojeździe posiadać innych zaświadczeń w związku z COVID-19.

Kierowcy prowadzący działalność na własny rachunek

powinni posiadać wypełnione tzw. wyjątkowe świadectwo podróży. Można je wypełnić on-line i wydrukować lub skorzystać z druku w języku angielskim zgodnie z grafiką poniżej. Wszystkie te formularze są dostępne na stronie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

Kierowca zaznacza w takim przypadku pierwszą pozycje na liście:

[EN]

 

 

[FR]

 

W przypadku poruszania się w wspomnianych regionach w godzinach policyjnych bez zaświadczenia kierowcy narażają się na mandat od 135 euro, do aż 3750 euro w przypadku trzykrotnego naruszenia w/w obowiązku.

Oficjalne Źródła: 


NIEMCY

Od dnia 14.02.2021r. do listy krajów o szczególnie wysokim ryzyku infekcji ze względu na powszechne występowanie niektórych wariantów wirusa SARS-CoV-2 dopisane zostają:

 • Słowacja
 • Czechy
 • Austria – kraj związkowy Tyrol

Oznacza to, że kierowcy zawodowi podróżujący z tych regionów, gdy przewożą ładunki do DE lub przejeżdżają przez DE tranzytem będą zobowiązani posiadać przy sobie test wykonany 48h przed wjazdem oraz dokonać rejestracji wjazdu/przejazdu . (Przejazd przez teren o szczególnie wysokim ryzyku tranzytem również podlega pod konieczność posiadania negatywnego testu na COVID-19)

Zgodnie z zapowiedziami służby niemieckie planują wzmożone kontrole na granicach z Austrią i Czechami mające na celu sprawdzanie stosowania się do przepisów epidemiologicznych

Portal powiadomień o wjeździe do Niemiec: https://www.einreiseanmeldung.de

Przed wjazdem do Niemiec należy sprawdzić czy w ostatnich 10 dniach kierowca nie przebywał w obszarach ryzyka. Wyróżnione zostały trzy obszary:

 • obszar podwyższonego ryzyka – kierowcy zwolnieni z obowiązku zgłoszenia oraz wykonania testu na COVID-19
 • obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń – kierowcy zwolnieni z wykonania testu na COVID-19 (przy pobycie do 72h), obowiązkowe zgłoszenie wjazdu
 • obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa – kierowcy powinni posiadać negatywny test na COVID-19, obowiązkowe zgłoszenie wjazdu

Aktualna lista dostępna jest tutaj.

W przypadku przejazdów tranzytowych przez Niemcy powinno się dokonać rejestracji jeżeli kierowca w ostatnich 10 dniach przebywał w obszarze o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

Każdy region(Land) wprowadza własne obostrzenia i zasady, dlatego przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia na stronie: https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

We wszystkich krajach związkowych obowiązują nakazy zakrywania ust i nosa w komunikacji zbiorowej, podczas robienia zakupów oraz w budynkach użyteczności publicznej. Dopuszczalne są maseczki medyczne (tj. maseczki operacyjne, z filtrem FFP2 lub KN95). Nakaz może dotyczyć również otwartej przestrzeni, gdy nie da się zachować wymaganego odstępu 1,5 m (np. miejskie strefy piesze, centra miast). Kierowcy podczas prowadzenia pojazdu nie powinni mieć nałożonej maseczki. Twarz kierowcy musi być rozpoznawalna. W samochodzie może znajdować się jedno gospodarstwo domowe + jedna dodatkowa osoba.

Zastępcze oświadczenie o wjeździe do DE na wypadek wadliwego działania portalu:

Wersja: PL

Wersja: DE

Źródło:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.htmlŁOTWA

Od 12.10.2020 przed każdym wjazdem na teren Łotwy należy wypełnić on-line odpowiedni formularz (nawet w przypadku tranzytu). Formularz jest do wypełnienia na stronie: https://www.covidpass.lv/en/ Formularz jest dostępny m. in. w j. angielskim, po jego wypełnieniu otrzymuje się kod QR, który należy okazać na granicy. Formularz powinien zostać wypełniony nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem.

Poza obowiązkowym wypełnieniem formularza przez każdą osobę wjeżdżającą na terytorium Łotwy osoby wjeżdżające z Polski podlegają obowiązkowej 14- dniowej samoizolacji. Ten obowiązek samoizolacji nie dotyczy jednak pracowników transportu.

Od 15.01.2021 wjazd na Łotwę możliwy jest tylko z negatywnym testem na COVID-19. Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do granicy łotewskiej lub wejściem na pokład przewoźnika pasażerskiego, np. samolotu. Wynik testu w j. angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim należy mieć przy sobie i okazać na żądanie. Test jest wymagany również dla osób podróżujących tranzytem przez terytorium Łotwy transportem kołowym.

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem kierowcy znaleźli się w grupie wyłączonych z nowych obowiązków.

Wyjątki
Wymogi wymienione powyżej nie dotyczą:
• pracownicy usług transportowych i przewozowych przewoźników pasażerskich, pracownicy przewozów pasażerskich, towarowych i technicznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu
BELGIA

W całym kraju wprowadzona została godzina policyjna pomiędzy godziną 00:00, a 05:00 rano. W tych godzinach każda poruszająca się osoba powinna udowodnić dlaczego porusza się po ulicach. Nie ma obowiązku formalnego posiadania odpowiedniego zaświadczenia, ale taki dokument ułatwia udowodnienie potrzeby i możliwości poruszania się. Przykładowy wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj, jego tłumaczenie robocze na j. polski znajduje się tutaj

W przypadku zamiaru pobytu na terytorium Belgii dłużej niż 48 godzin wymagane jest złożenie oświadczenia. Można je złożyć on-line na stronie: https://travel.info-coronavirus.be/. Jednowazowy braku wymaganego oświadczenia zagrożony jest grzywną w wysokości 250 euro. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://febetra.be/fr/belgique/

oraz https://www.gov.pl/web/dyplomacja/belgiaWŁOCHY

Wprowadzone zostały obostrzenia związane z testami oraz kwarantanną w zależności od kategorii Państwa w którym się przebywało w trakcie ostatnich 14 dni.

Kierowcy wjeżdżający do Włoch zwolnieni są z kwarantanny oraz obowiązkowych testów pod warunkiem, że nie występują żadne objawy COVID-19.

W każdym przypadku kierowca powinien posiadać uzupełnione i podpisane oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny TUTAJ. Powinno się także zgłosić wjazd do lokalnej jednostki sanitarnej (ASL) – mailem lub telefonicznie (spis ASL TUTAJ)

Oświadczenie – najważniejsze informacje:

 • Zaświadczenia wypełnia i podpisuje pracownik
 • Zaświadczenie podpisuje w oznaczonym polu pracodawca
 • W przypadku kierowców nie ma konieczności wypełniania pół na temat testów na obecności wirusa COVID-19 oraz miejsca kwarantanny
 • Uzupełniony druk powinien znajdować się w pojeździe

Kierowcy, którzy w 14-dniowym okresie przed ich wjazdem do Włoch przebywali
w Wielkiej Brytanii  powinni wykonać test wymazu molekularnego lub antygenowego najpóźniej w ciągu 48 godzin od wjazdu do Włoch w lokalnym urzędzie zdrowia.

Na terenie Włoch wprowadzono godzinę policyjną, która trwa od 22:00 do 5:00. ​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia.

Obowiązuje też szereg obostrzeń, m. in.:

dla transportu kołowego: należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku np. dokumenty CMR; kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki; należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach;

dla transportu osób: możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 50%; we wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów; konieczne jest stosowanie maseczek; również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne i miejsce obok niego nie może być zajęte; ww. ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem).

Więcej informacji oraz pozostałe kategorie Państw na stronach:

   

  HISZPANIA

  Podczas wjazdu na teren Hiszpanii nie powinniśmy liczyć się z utrudnieniami jednak,

  Zgodnie z Dekretem królewski 926/2020 z 25 października ogłaszającym stan alarmowy w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się infekcji wywołanych przez SARS-CoV-2 na terenie Hiszpanii wprowadzono godzinę policyjną, jednak z zakazu zwolnione są następujące przypadki:

  Artykuł 5. Ograniczenie swobody przemieszczania się ludzi w nocy.

  1. W okresie od 23:00 do 6:00 ludzie mogą poruszać się po drogach lub przestrzeniach użyteczności publicznej jedynie w celu wykonywania następujących czynności:

  a) Nabycie leków, produktów zdrowotnych i innych niezbędnych towarów.
  b) Pomoc dla ośrodków zdrowia, usług i zakładów.
  c) Pomoc ośrodkom weterynaryjnym z pilnych powodów.
  d) Zgodnie z obowiązkami zawodowymi, zawodowymi, biznesowymi, instytucjonalnymi lub prawnymi.
  e) Powrót do miejsca zwykłego pobytu po wykonaniu niektórych czynności przewidzianych w niniejszym punkcie.
  f) Pomoc i opieka dla osób starszych, małoletnich, osób na utrzymaniu, osób niepełnosprawnych lub szczególnie wrażliwych.
  g) Z powodu siły wyższej lub sytuacji w potrzebie.
  h) Każda inna działalność o podobnym charakterze, należycie akredytowana.
  i) Uzupełnianie paliwa na stacjach benzynowych lub serwisowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności określonych w poprzednich ustępach.

  W chwili obecnej nie ma informacji o konieczności okazania szczególnego oświadczenia w przypadku wykonywania transportu międzynarodowego, dlatego polecamy aby w przypadku kontroli okazywać podstawowe dokumenty przewozowe.

  Źródło: https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19
  PORTUGALIA

  W związku ze zwiększającą się ilością zachorowań na terenie Portugalii od dnia 30.10.2020r. do 03.11.2020r. (do 06:00 rano) portugalski rząd zdecydował o zakazie przemieszczania się osób między gminami na terytorium całego kraju. W przypadku kierowców wykonujących transport rzeczy, poruszanie się po terenie Portugalii jest dozwolone, jednak Kierowcy zawodowi powinni posiadać oświadczenie w języku portugalskim wydane przez pracodawcę, potwierdzające wykonywanie przez nich czynności zawodowych.

  ZAŚWIADCZENIE (LINK)  CZECHY

  Od 9.11. podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa. Osoby których wjazd na terytorium Czech z różnych powodów jest możliwy, muszą przy pobycie trwającym powyżej 12h na terenie tego kraju wypełnić formularz lokalizacyjny oraz wykonać test na Covid 19.

  Kierowcy międzynarodowi nadal pozostają w grupie osób zwolnionych z obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19, jednak konieczne jest posiadanie przy sobie certyfikatu dla personelu transportu międzynarodowego.

  Źródło: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

  https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania

  SŁOWACJA

  Zgodnie z informacjami z Biura Policji Granicznej i Zagranicznej Republiki Słowackiej oraz na podstawie §4 ust.1 pkt 1 i 2 Zarządzenia Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej (w załączniku) kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym rzeczy i osób (w tranzycie lub realizujący transport do i ze Słowacji) są zwolnieni z obowiązku posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19. Jednakże są zobowiązani do przestrzegania wszystkich środków epidemiologicznych zarządzonych przez Urząd Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej (rękawiczki, dystans, zakrycie twarzy, dezynfekcja).

  Dodatkowo, zgodnie z ww. słowackim rozporządzeniem kierowcy zawodowi przekraczający granicę Republiki Słowackiej innymi środkami transportu w celu przemieszczenia się do miejsca wykonywania swojej działalności lub powrotu do domu, także nie będą musieli posiadać testów na COVID-19, jednakże będą musieli okazać certyfikat dla pracowników w transporcie drogowym zgodny z załącznikiem 3 Komunikatu KE w sprawie wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy w kontekście wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych, dostępnym w pierwszych akapitach informacji o aktualnych ograniczenia w związku z COVID 19. 

  Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej od dnia 9 listopada br. kierowcy zawodowi nadal są zwolnieni z obowiązku posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-1 przy wjeździe do Republiki Słowackiej, jednak pod warunkiem opuszczenia terytorium tego kraju w nieprzekraczalnym czasie 48 godzin od momentu wjazdu.

  Źródło: TLP

  https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie

  WIELKA BRYTANIA

  Wielka Brytania od 05.11.2020r. powtórnie wprowadza obowiązek 14 dniowe izolacji po przybyciu do UK, wiąże się to również z koniecznością dokonania rejestracji osoby wjeżdżającej. Z obowiązku odbycia kwarantanny podobnie jak przy pierwszym lock-downie zwolnieni są kierowcy wykonujący przewóz osób lub rzeczy, jednak konieczne będzie dokonanie rejestracji on- line. Podczas przekraczania granicy zobowiązani są do okazania dokumentu świadczącego o wykonywanych przez nich obowiązkach służbowych, takich jak np. :

  • wypis z licencji międzynarodowej
  • listy przewozowe

  przed wjazdem do Wielkiej Brytanii konieczne jest także dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w którym pracownik lub osoba wykonująca to w jego imieniu musi podać dane kierowcy m. in.: adres e-mail, nr telefonu, dane osoby do kontaktu w sytuacjach awaryjnych, numer paszportu, miejsce przekraczania granicy oraz miejsce w którym będzie przebywał na terenie GB. Zgłoszenie można wykonać nie wcześniej niż na 48h przed planowanym wjazdem do Wielkiej Brytanii. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form

  Źródło:

  https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

  Wjazd z do UK z Danii

  Zjednoczone Królestwo zaktualizowało zasady wjazdu na terytorium kraju. Kierowcy pracujący w transporcie międzynarodowym niebędący rezydentami UK, którzy podróżowali z lub przez Danię w ciągu ostatnich 14 dni są obecnie objęci zakazem wjazdu do Zjednoczonego Królestwa. Natomiast brytyjscy kierowcy przybywający z Danii są zobowiązani do samoizolacji przy wjeździe do UK.

  Jak informują władze brytyjskie posunięcie to nastąpiło po ujawnieniu dalszych informacji od organów ds. zdrowia w Danii, które zgłosiły powszechne wybuchy zakażeń koronawirusem na fermach norek, a wariant szczepu wirusa rozprzestrzenił się na niektóre lokalne społeczności. Obywatele Wielkiej Brytanii i mieszkańcy powracający z Danii będą zobowiązani do okazania kompletnego formularza lokalizacyjnego pasażera po przybyciu do Wielkiej Brytanii . Ma to kluczowe znaczenie dla możliwości śledzenia wirusa w przypadku lokalnych epidemii.

  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem rządu brytyjskiego: https://www.gov.uk/government/news/measures-to-protect-england-from-new-covid-19-strain-extended.

  AUSTRIA

  Wjazd na teren tego kraju możliwy jest bez ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, jeżeli następuje z państw uwzględnionych na liście krajów bezpiecznych (Polska nie znajduje się na tej liście). Osoby przyjeżdżające do Austrii z państw nieujętych na liście bezpiecznych zobowiązane są do odbycia 10 dniowej kwarantanny lub posiadania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

  Uwaga!

  Ograniczenie wjazdu do Austrii nie ma zastosowania, czyli wjazd do Austrii możliwy jest bez obowiązku odbycia kwarantanny oraz bez konieczności przedstawienia zaświadczenia na obecność wirusa SARS-CoV-2 wobec:

  • transportu drogowego i pasażerskiego;

  Aktualną klasyfikację poszczególnych krajów wraz ze wszystkimi obostrzeniami można znaleźć na oficjalnej stronie: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie

  Czy istnieją specjalne przepisy dotyczące przepływu towarów i osób?

  Tak. Rozporządzenie w sprawie wjazdu COVID-19 nie ma zastosowania do osób wjeżdżających do Austrii (nawet jeśli nie pochodzą z kraju chronionego epidemiologicznie w załączniku A), jeśli wjazd ma na celu utrzymanie przepływu towarów i osób.

  Więcej pytań i odpowiedzi: https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html#heading_reisebeschraenkungen


  NORWEGIA

  Od 2 stycznia 2021 roku każda osoba, wjeżdżająca do Norwegii m.in. z Polski musi poddać się testowi na COVID-19: na lotnisku lub na przejściu granicznym, albo w przeciągu 24 godzin od przybycia.

  Norwegia wymaga od osób przyjeżdżających z zagranicy:

  • okazania negatywnego wyniku testu COVID-19 (wykonanego najwcześniej 72 godziny przed przyjazdem);
  • okazania deklaracji miejsca na spędzenie kwarantanny (10 dni).

  Kierowcy zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny oraz wykonywania testu na COVID-19. Powinni jednak zarejestrować swoją podróż do Norwegii na stronie https://reg.entrynorway.no/ lub posiadać papierowe zaświadczenie (wystarczające powinno być wypełnienie tylko części I zaświadczenia):

  Wersja angielska >>>

  Wersja polska >>>

  Więcej informacji:

  https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/

  https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/polish/

  IRLANDIA

  Od 16.01 br. wszystkie osoby przyjeżdżające do Irlandii będą musiały przedłożyć negatywny wynik testu na COVID-19. Test musi zostać wykonany na maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem.

  Zwolnienie z obowiązku przedkładania negatywnego wyniku testu dotyczy:

  • pracowników transportu międzynarodowego (przewoźnicy, piloci i załogi statków powietrznych, kapitanowie i załogi statków morskich) i funkcjonariuszy Gardy w trakcie wykonywanie swoich obowiązków;

  Brak przedłożenia negatywnego wyniku testu może grozić mandatem w wysokości 2,5 tys. euro lub karą do 6 miesięcy więzienia.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie rządowej Irlandii: https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/#new-pre-departure-testing-requirements-from-16-january-2021

  Holandia

  Godzina policyjna i obowiązkowy formularz od 23.01   

  Od soboty 23.01.2021 r. do wtorku 9.02.2021 r. na terytorium Holandii w godzinach 21:00-4:30 obowiązuje tzw. „godzina policyjna”, czyli ogólny zakaz przemieszczania się.

  Zakaz nie dotyczy:

  • stanu wyjątkowego i katastrofy, pilnej sytuacji medycznej;
  • wykonywania pracy zleconej przez pracodawcę – w tym przypadku konieczne jest posiadanie i okazanie wypełnionego formularza Werkgeversverklaring avondklok;
  • podczas podróży powrotnej do Holandii (konieczność udokumentowania tego faktu);
  • wyprowadzanie psa na smyczy i przez jedną osobę;
  • pogrzeb, wizyta w sądzie, prokuraturze (konieczność udokumentowania tego faktu);
  • egzamin (konieczność udokumentowania tego faktu);
  • udział w programie na żywo (konieczność udokumentowania tego faktu);

  Kierowcom będącym w trakcie pracy (wykonujących transport) na terytorium Holandii w czasie godziny policyjnej 21.00 – 04.30 wystarczy dokument przewozowy CMR. Powyżsi są wyłączeni z obowiązku posiadania deklaracji własnej i deklaracji pracodawcy zaświadczających, że przemieszczają się podczas godziny policyjnej z ważnego powodu. Ambasada RP w Hadze sugeruje każdorazowo wjazd do Holandii poza godziną policyjną.

  W innych przypadkach konieczne będzie posiadania dwóch formularzy:

  • Deklaracja pracodawcy – można pobrać ze strony: [NL] lub [EN] . Formularz może być wypełniony i okazany w formie cyfrowej. Pola należy uzupełniać w języku angielskim lub holenderskim.
  • Deklaracja pracownika – można pobrać TUTAJ. Pracownik musi sam wypełnić tę deklarację. Deklaracja nie musi być drukowana i jest ważna w formie cyfrowej.

  Źródło i więcej informacji: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/holandia

  Dodatkowo informujemy, że obowiązkowy jest również tzw. ‚szybki test’ dla osób podróżujących promem z Irlandii, Wielkiej Brytanii lub RPA. Więcej na temat szybkich testów w Holandii: LINK

  Uzgodnienia Państw członkowskich UE

  Państwa członkowskie uzgodniły, że nie będzie ograniczeń, takich jak kwarantanna czy badania, wobec podróżnych przybywających z „zielonych” regionów. Niestety obecnie Polska jest traktowana jako region czerwony (14-dniowy łączny wskaźnik zgłaszania przypadków koronawirusa wynosi co najmniej 50 na 100 000 osób, a liczba testów na zakażenie koronawirusem wynosi 4 % lub więcej. lub 14-dniowy łączny wskaźnik zgłaszania spraw związanych z koronawirusem wynosi ponad 150 na 100 000 osób). Z tego względu należy się spodziewać ograniczeń we wjazdach do poszczególnych krajów. Większość z nich zgodnie ze uzgodnieniami pomiędzy państwami wprowadza wyjątki dla sektora transporowego, niestety w wielu Państwach pomimo wyjątków trzeba spełnić dodatkowe formalności administracyjne – np. uzupełnić odpowiednie formularze.

  Oficjalne statusy poszczególnych krajów, jak również najważniejsze obostrzenia można sprawdzać również na oficjalnej mapie dostępnej na stronie: https://reopen.europa.eu/pl/map/DEU/2002

  Źródło: www.ocrk.pl