Aktualizacja: 29.03.2021

Ze względu na zaostrzającą się sytuacją związaną z COVID-19 wiele z Państw członkowskich wprowadziło na nowo ograniczenia związane z przemieszczaniem się. W związku z tym zaczęto stosować nowe wymogi np. poddania się kwarantannie, wykonania testów czy posiadanie odpowiedniego formularza. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć wyjeżdżając do:Francji, Niemiec, Łotwy, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Austrii, Czech, Słowacji, Norwegii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Zalecamy aby kierowcy oprócz oświadczeń wymaganych w poszczególnych krajach posiadali druk opublikowany w załączniku nr.3 do wytycznych Komisji Europejskiej. Oświadczenie dostępne jest tutaj. Dokument jest niezbędny w przypadku dowozu kierowcy do pojazdu pozostawionego poza granicami Polski.

FRANCJA 

Od 23 marca kierowcy wykonujący międzynarodowy transport towarów wjeżdżający z Wielkiej Brytanii i Irlandii do Francji nie muszą już okazywać wyników testów niezależnie od długości ich pobytu w tych krajach.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus—informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje

Od 08.03.2021 r. , nie wymaga się  już okazywania negatywnych wyników testów na covid-19 od kierowców płynących promami bezpośrednio z Irlandii.

W dalszym ciągu natomiast wymagane są testy od kierowców przeprawiających się do Francji z Wielkiej Brytanii, jeśli ich pobyt na terenie UK był dłuższy niż 48 godzin, licząc od momentu wjazdu do UK z Francji.

Wszyscy pracownicy transportu drogowego wjeżdżający na terytorium Francji zobowiązani są posiadać wystawione przez pracodawcę oświadczenie „certificat européen,” dostępne na stronie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux 

W zależności od kraju, z którego odbywa się podróż mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, zgodnie z informacją na podanej wyżej stronie m.in. wymóg posiadania testu na COVID-19 
(w zależności od kraju pobytu wymagane są różne testy) dla:

 • przybywających z Irlandii drogą morską bezpośrednio do Francji;
 • przybywających ze Zjednoczonego Królestwa drogą morską bezpośrednio do Francji

Godzina policyjna

W przypadku wykonywania transportów na terenie całej Francji w dalszym ciągu konieczne jest okazywanie zaświadczeń dokumentujących wykonywanie podróży służbowej. Godzina policyjna obowiązuje od 18:00 do 06:00.

Kierowcy zatrudnieni:

Oświadczenie do wypełnienia przez pracodawcę, w j. francuskim, do pobrania na stronie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
po kliknięciu w ikonę zgodnie z poniższą grafiką w formatach PDF, DOCX oraz  TXT:

Kierowca zaznacza w takim przypadku pierwszą pozycje na liście:

[EN]

 

 

[FR]

 

W przypadku poruszania się w wspomnianych regionach w godzinach policyjnych bez zaświadczenia kierowcy narażają się na mandat od 135 euro, do aż 3750 euro w przypadku trzykrotnego naruszenia w/w obowiązku.

Oficjalne Źródła: 


NIEMCY

Od 28 marca zaktualizowana została lista obszarów ryzyka.

Niżej wymienione kraje nie są uważane za obszary z wariantami wirusa:

 • Austria – Tyrol przeniesione do grupy 3 (obszary o podwyższonym ryzyku zakażenia) – brak dodatkowych wymagań;
 • Słowacja przeniesione do grupy 2 (obszary o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia ze względu na szczególnie wysoką zachorowalność) – wymagane zgłoszenie;
 • Republika Czeska przeniesione do grupy 2 (obszary o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia ze względu na szczególnie wysoką zachorowalność) – wymagane zgłoszenie.

Do listy krajów dopisano także Francje, w tym wszystkie departamenty zamorskie – wymagane zgłoszenie. Departament Moselle jest nadal uważany za obszar z wariantami wirusa – wymagane zgłoszenie oraz test na obecności COVID-19.

W przypadku obszarów o wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń na COVID-19 istnieją zwolnienia z wykonywania testu przed wjazdem dla przewożących zawodowo osoby, towary i dobra przy pobycie w danym obszarze lub w Niemczech do 72h.

Od 21.03.2021 r. cała Polska będzie uznawana za obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń.

Wymogi dla kierowców:

 • Zgłoszenie wjazdu

Co do zasady zgłoszenia wjazdu do Niemiec należy dokonać na portalu http://www.einreiseanmeldung.de/. Strona jest dostępna w jęz. polskim. Dane podczas rejestracji zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia.

Testy

Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 48h już przed wjazdem do Niemiec i okazać negatywny wynik testu przewoźnikowi lub funkcjonariuszowi granicznemu podczas kontroli. W tym przypadku istnieją zwolnienia z wykonywania testu przed wjazdem jeżeli:

 • przewozisz zawodowo ludzi, towary lub dobra i jesteś w Polsce lub Niemczech mniej niż 72h (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają jednak testu również od kierowców zawodowych);
 • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
 • przejeżdżałeś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
 • specjalne zwolnienie na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia). 

Najważniejszym punktem dotyczących kierowców zawodowych jest sytuacja, gdy kierowcy przebywają w Niemczech poniżej 72h, wtedy to test nie powinien być wymagany. Z informacji jakie udało nam się uzyskać wyłączenie to obowiązuje nawet wtedy, gdy kierowcy przebywali w Polsce ponad 72h, ale nie będą przebywać w Niemczech dłużej niż 72h.

Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 48h już przed wjazdem do Niemiec i okazać negatywny wynik testu przewoźnikowi lub funkcjonariuszowi granicznemu podczas kontroli. Przewóz osób z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa do Niemiec jest dostępny co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i dla osób na stałe zamieszkujących w Niemczech.

Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów to nie będzie on akceptowany przez urząd ds. zdrowia. Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 10/14 dni od wjazdu do Niemiec i okazać na wezwanie urzędowi ds. zdrowia. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. 

Kontrole graniczne

Nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Przypominamy, że w sytuacji problemów dotyczących działania portalu, lub problemów z jego wypełnieniem istnieje możliwość skorzystania z Zastępczego oświadczenia o wjeździe do DE w formie papierowej

Wersja: PL

Wersja: DE

 

Aktualizacja listy krajów o szczególnie wysokim ryzyku infekcji ze względu na powszechne występowanie niektórych wariantów wirusa SARS-CoV-2:

Od 14.02.2021:

 • Słowacja
 • Czechy
 • Austria – kraj związkowy Tyrol

Od 02.03.2021:

 • Francja – departament Moselle

Oznacza to, że kierowcy zawodowi podróżujący z tych regionów, gdy przewożą ładunki do DE lub przejeżdżają przez DE tranzytem będą zobowiązani posiadać przy sobie test wykonany 48h przed wjazdem oraz dokonać rejestracji wjazdu/przejazdu . (Przejazd przez teren o szczególnie wysokim ryzyku tranzytem również podlega pod konieczność posiadania negatywnego testu na COVID-19)

Zgodnie z zapowiedziami służby niemieckie planują wzmożone kontrole na granicach z Austrią i Czechami mające na celu sprawdzanie stosowania się do przepisów epidemiologicznych

Portal powiadomień o wjeździe do Niemiec: https://www.einreiseanmeldung.de

Przed wjazdem do Niemiec należy sprawdzić czy w ostatnich 10 dniach kierowca nie przebywał w obszarach ryzyka. Wyróżnione zostały trzy obszary:

 • obszar podwyższonego ryzyka – kierowcy zwolnieni z obowiązku zgłoszenia oraz wykonania testu na COVID-19
 • obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń – kierowcy zwolnieni z wykonania testu na COVID-19 (przy pobycie do 72h), obowiązkowe zgłoszenie wjazdu
 • obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa – kierowcy powinni posiadać negatywny test na COVID-19, obowiązkowe zgłoszenie wjazdu

Aktualna lista dostępna jest tutaj.

W przypadku przejazdów tranzytowych przez Niemcy powinno się dokonać rejestracji jeżeli kierowca w ostatnich 10 dniach przebywał w obszarze o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

Każdy region(Land) wprowadza własne obostrzenia i zasady, dlatego przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia na stronie: https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

We wszystkich krajach związkowych obowiązują nakazy zakrywania ust i nosa w komunikacji zbiorowej, podczas robienia zakupów oraz w budynkach użyteczności publicznej. Dopuszczalne są maseczki medyczne (tj. maseczki operacyjne, z filtrem FFP2 lub KN95). Nakaz może dotyczyć również otwartej przestrzeni, gdy nie da się zachować wymaganego odstępu 1,5 m (np. miejskie strefy piesze, centra miast). Kierowcy podczas prowadzenia pojazdu nie powinni mieć nałożonej maseczki. Twarz kierowcy musi być rozpoznawalna. W samochodzie może znajdować się jedno gospodarstwo domowe + jedna dodatkowa osoba.

Zastępcze oświadczenie o wjeździe do DE na wypadek wadliwego działania portalu:

Wersja: PL

Wersja: DE

Źródło:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html


LITWA

Kierowców nie obowiązuje konieczność posiadania testów przed wjazdem na Litwę, jednak muszą zachowywać izolację od innych osób do czasu opuszczenia tego kraju, jednak nie dłużej niż w okresie 10 dni od wjazdu. Przed wjazdem na Litwę zalecane jest wypełnienie formularza Covidowego dostępnego TUTAJ w którym niestety konieczne jest podanie adresu na Litwie wraz z podaniem miasta lub gminy.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/litwa/litwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu


ŁOTWA

W dniu 19 lutego 2021 r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Łotewskiej nr 360 „Środki bezpieczeństwa epidemiologicznego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19” w stosunku do przewoźników drogowych. Zgodnie z nim posiadanie testu na obecność COVID19 nie jest wymagane, gdy spełniony jest jeden z warunków:

 • jeżeli przewoźnik wykonujący obowiązki służbowe, w tym prace związane z załadunkiem i rozładunkiem, opuści Łotwę w ciągu 72 godzin od wjazdu
 • jeżeli czas pobytu przewoźnika w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego (lista publikowana jest co piątek tu: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0;)  nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/lotwa/zasady-wjazdu-na-lotwe-zawodowych-kierowcow-ciezarowek

od 15 lutego zawodowi kierowcy ciężarówek, którzy przebywali ponad 72 godziny w państwie o wysokim ryzyku zakażenia COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni (tj. obecnie m.in. w Polsce), zobowiązani są wykonać test na Covid-19 ( honorowany jest tylko PCR) przed przyjazdem na Łotwę. Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do granicy łotewskiej. Wynik testu w j. angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim należy mieć przy sobie i okazać na żądanie. Kierowcy zawodowi zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny, jednak zobowiązani są do wypełnienia ankiety na stronie covidpass.lv i pokazania straży granicznej otrzymanego kodu QR ,należy to zrobić nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy LV.

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu


BELGIA

W związku z ograniczeniem (do niezbędnego minimum) wjazdów zagranicznych na teren Belgii, które ma obowiązywać w okresie od 27.01-01.03.2021r. zalecamy, aby kierowcy wykonujący transport na terenie tego kraju posiadali w kabinie pojazdu wydrukowane i uzupełnione oświadczenie, które dostępne jest TUTAJ .

Kierowcy powinni uzupełnić dokument podając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wskazując jednocześnie, że wjazdy te będą miały charakter regularny np. w okresie 27.01.-28.02.2021 i dokonywany jest w celach zawodowych. Przykład wypełnienia dostępny jest TUTAJ.

W całym kraju wprowadzona została godzina policyjna pomiędzy godziną 00:00, a 05:00 rano. W tych godzinach każda poruszająca się osoba powinna udowodnić dlaczego porusza się po ulicach. Nie ma obowiązku formalnego posiadania odpowiedniego zaświadczenia, ale taki dokument ułatwia udowodnienie potrzeby i możliwości poruszania się. Przykładowy wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj, jego tłumaczenie robocze na j. polski znajduje się tutaj

W przypadku zamiaru pobytu na terytorium Belgii dłużej niż 48 godzin wymagane jest złożenie oświadczenia. Można je złożyć on-line na stronie: https://travel.info-coronavirus.be/. Jednowazowy braku wymaganego oświadczenia zagrożony jest grzywną w wysokości 250 euro. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://febetra.be/fr/belgique/

oraz https://www.gov.pl/web/dyplomacja/belgiaWŁOCHY

Wprowadzone zostały obostrzenia związane z testami oraz kwarantanną w zależności od kategorii Państwa w którym się przebywało w trakcie ostatnich 14 dni.

Kierowcy wjeżdżający do Włoch zwolnieni są z kwarantanny oraz obowiązkowych testów pod warunkiem, że nie występują żadne objawy COVID-19.

W każdym przypadku kierowca powinien posiadać uzupełnione i podpisane oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny TUTAJ. Powinno się także zgłosić wjazd do lokalnej jednostki sanitarnej (ASL) – mailem lub telefonicznie (spis ASL TUTAJ)

Oświadczenie – najważniejsze informacje:

 • Zaświadczenia wypełnia i podpisuje pracownik
 • Zaświadczenie podpisuje w oznaczonym polu pracodawca
 • W przypadku kierowców nie ma konieczności wypełniania pół na temat testów na obecności wirusa COVID-19 oraz miejsca kwarantanny
 • Uzupełniony druk powinien znajdować się w pojeździe

Kierowcy, którzy w 14-dniowym okresie przed ich wjazdem do Włoch przebywali
w Wielkiej Brytanii  powinni wykonać test wymazu molekularnego lub antygenowego najpóźniej w ciągu 48 godzin od wjazdu do Włoch w lokalnym urzędzie zdrowia.

Na terenie Włoch wprowadzono godzinę policyjną, która trwa od 22:00 do 5:00. ​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia.

Obowiązuje też szereg obostrzeń, m. in.:

dla transportu kołowego: należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku np. dokumenty CMR; kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki; należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach;

dla transportu osób: możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 50%; we wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów; konieczne jest stosowanie maseczek; również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne i miejsce obok niego nie może być zajęte; ww. ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem).

Na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych).

Więcej informacji oraz pozostałe kategorie Państw na stronach:

HISZPANIA

Podczas wjazdu na teren Hiszpanii nie powinniśmy liczyć się z utrudnieniami jednak,

Zgodnie z Dekretem królewski 926/2020 z 25 października ogłaszającym stan alarmowy w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się infekcji wywołanych przez SARS-CoV-2 na terenie Hiszpanii wprowadzono godzinę policyjną, jednak z zakazu zwolnione są następujące przypadki:

Artykuł 5. Ograniczenie swobody przemieszczania się ludzi w nocy.

 1. W okresie od 23:00 do 6:00 ludzie mogą poruszać się po drogach lub przestrzeniach użyteczności publicznej jedynie w celu wykonywania następujących czynności:

a) Nabycie leków, produktów zdrowotnych i innych niezbędnych towarów.
b) Pomoc dla ośrodków zdrowia, usług i zakładów.
c) Pomoc ośrodkom weterynaryjnym z pilnych powodów.
d) Zgodnie z obowiązkami zawodowymi, zawodowymi, biznesowymi, instytucjonalnymi lub prawnymi.
e) Powrót do miejsca zwykłego pobytu po wykonaniu niektórych czynności przewidzianych w niniejszym punkcie.
f) Pomoc i opieka dla osób starszych, małoletnich, osób na utrzymaniu, osób niepełnosprawnych lub szczególnie wrażliwych.
g) Z powodu siły wyższej lub sytuacji w potrzebie.
h) Każda inna działalność o podobnym charakterze, należycie akredytowana.
i) Uzupełnianie paliwa na stacjach benzynowych lub serwisowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności określonych w poprzednich ustępach.

W chwili obecnej nie ma informacji o konieczności okazania szczególnego oświadczenia w przypadku wykonywania transportu międzynarodowego, dlatego polecamy aby w przypadku kontroli okazywać podstawowe dokumenty przewozowe.

Źródło: https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19PORTUGALIA

W związku ze zwiększającą się ilością zachorowań na terenie Portugalii od dnia 30.10.2020r. do 03.11.2020r. (do 06:00 rano) portugalski rząd zdecydował o zakazie przemieszczania się osób między gminami na terytorium całego kraju. W przypadku kierowców wykonujących transport rzeczy, poruszanie się po terenie Portugalii jest dozwolone, jednak Kierowcy zawodowi powinni posiadać oświadczenie w języku portugalskim wydane przez pracodawcę, potwierdzające wykonywanie przez nich czynności zawodowych.

ZAŚWIADCZENIE (LINK)

Źródło: ZMPD

 

CZECHY

Od dnia 14.02.2021 godz. 0:00 Wprowadzono nakaz posiadania negatywnego testu COVID dla kierowców w międzynarodowym transporcie, przewożących towary z  terytorium Republiki Czeskiej do Republiki Federalnej Niemiec lub przez terytorium Republiki Federalnej Niemiec. W praktyce oznacza to, że przy wjeździe do Czech celem dalszego wjazdu do DE konieczne jest posiadanie negatywnego wyniku testu na antygen lub RT-PCR, który należy wykonać co najwyżej 36 godzin przed wjazdem na terytorium tego państwa.

Wprowadzony ograniczenie jest związane z nakazem służb niemieckich, które zakazują wjazdu do Niemiec z terytorium Czech bez negatywnego wyniku testu na antygen lub RT-PCR, sprzed maksimum 48h. Cała procedura ma na celu uniknięcie zatorów drogowych na granicy CZ-DE.

Od 05.02.21 obowiązują nowe zasady wjazdu/wyjazdu na/z terytorium Czech

Zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in. pracownicy transportu międzynarodowego (za okazaniem certyfikatu dla personelu transportu międzynarodowego). Więcej informacji dotyczących nowych zasad wjazdu na teren Republiki Czeskiej dostępnych jest tutaj: https://www.mvcr.cz/clanek/s-ucinnosti-od-patku-5-unora-2021-se-meni-podminky-pro-vstup-osob-do-ceske-republiky.aspx

Od 9.11. podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa. Osoby których wjazd na terytorium Czech z różnych powodów jest możliwy, muszą przy pobycie trwającym powyżej 12h na terenie tego kraju wypełnić formularz lokalizacyjny oraz wykonać test na Covid 19.

Kierowcy międzynarodowi nadal pozostają w grupie osób zwolnionych z obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19, jednak konieczne jest posiadanie przy sobie certyfikatu dla personelu transportu międzynarodowego.

Źródło: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania

SŁOWACJA

Zgodnie z informacjami z Biura Policji Granicznej i Zagranicznej Republiki Słowackiej oraz na podstawie §4 ust.1 pkt 1 i 2 Zarządzenia Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej (w załączniku) kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym rzeczy i osób (w tranzycie lub realizujący transport do i ze Słowacji) są zwolnieni z obowiązku posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19. Jednakże są zobowiązani do przestrzegania wszystkich środków epidemiologicznych zarządzonych przez Urząd Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej (rękawiczki, dystans, zakrycie twarzy, dezynfekcja).

Dodatkowo, zgodnie z ww. słowackim rozporządzeniem kierowcy zawodowi przekraczający granicę Republiki Słowackiej innymi środkami transportu w celu przemieszczenia się do miejsca wykonywania swojej działalności lub powrotu do domu, także nie będą musieli posiadać testów na COVID-19, jednakże będą musieli okazać certyfikat dla pracowników w transporcie drogowym zgodny z załącznikiem 3 Komunikatu KE w sprawie wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy w kontekście wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych, dostępnym w pierwszych akapitach informacji o aktualnych ograniczenia w związku z COVID 19. 

Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej od dnia 9 listopada br. kierowcy zawodowi nadal są zwolnieni z obowiązku posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-1 przy wjeździe do Republiki Słowackiej, jednak pod warunkiem opuszczenia terytorium tego kraju w nieprzekraczalnym czasie 48 godzin od momentu wjazdu.

Źródło: TLP

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie

WIELKA BRYTANIA

Od 05.11.2020r. powtórnie wprowadza obowiązek 14 dniowe izolacji po przybyciu do UK, wiąże się to również z koniecznością dokonania rejestracji osoby wjeżdżającej. Z obowiązku odbycia kwarantanny podobnie jak przy pierwszym lock-downie zwolnieni są kierowcy wykonujący przewóz osób lub rzeczy, jednak konieczne będzie dokonanie rejestracji on- line. Podczas przekraczania granicy zobowiązani są do okazania dokumentu świadczącego o wykonywanych przez nich obowiązkach służbowych, takich jak np. :

 • wypis z licencji międzynarodowej
 • listy przewozowe

przed wjazdem do Wielkiej Brytanii konieczne jest także dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w którym pracownik lub osoba wykonująca to w jego imieniu musi podać dane kierowcy m. in.: adres e-mail, nr telefonu, dane osoby do kontaktu w sytuacjach awaryjnych, numer paszportu, miejsce przekraczania granicy oraz miejsce w którym będzie przebywał na terenie GB. Zgłoszenie można wykonać nie wcześniej niż na 48h przed planowanym wjazdem do Wielkiej Brytanii. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form

Od 18 stycznia od godz. 4:00 rano podróżni przyjeżdżający do Anglii drogą lotniczą, promem i pociągiem mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego do 72 godzin przed przybyciem.

 • Obowiązek nie będzie dotyczył m.in. kierowców ciężarówek przewożących towary oraz załóg samolotów, promów i pociągów oraz marynarzy

Za brak testu na granicy może grozić kara w wysokości £ 500. Operatorzy transportowi oraz linie lotnicze mają obowiązek sprawdzać czy pasażer posiada negatywny wynik testu przed przyjęciem pasażera na pokład.

Źródło:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

AUSTRIA

Wjazd na teren tego kraju możliwy jest bez ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, jeżeli następuje z państw uwzględnionych na liście krajów bezpiecznych (Polska nie znajduje się na tej liście). Osoby przyjeżdżające do Austrii z państw nieujętych na liście bezpiecznych zobowiązane są do odbycia 10 dniowej kwarantanny lub posiadania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Uwaga!

Ograniczenie wjazdu do Austrii nie ma zastosowania, czyli wjazd do Austrii możliwy jest bez obowiązku odbycia kwarantanny oraz bez konieczności przedstawienia zaświadczenia na obecność wirusa SARS-CoV-2 wobec:

 • transportu drogowego i pasażerskiego;

Aktualną klasyfikację poszczególnych krajów wraz ze wszystkimi obostrzeniami można znaleźć na oficjalnej stronie: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie

Czy istnieją specjalne przepisy dotyczące przepływu towarów i osób?

Tak. Rozporządzenie w sprawie wjazdu COVID-19 nie ma zastosowania do osób wjeżdżających do Austrii (nawet jeśli nie pochodzą z kraju chronionego epidemiologicznie w załączniku A), jeśli wjazd ma na celu utrzymanie przepływu towarów i osób.

Więcej pytań i odpowiedzi: https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html#heading_reisebeschraenkungen


NORWEGIA

Od 2 stycznia 2021 roku każda osoba, wjeżdżająca do Norwegii m.in. z Polski musi poddać się testowi na COVID-19: na lotnisku lub na przejściu granicznym, albo w przeciągu 24 godzin od przybycia.

Norwegia wymaga od osób przyjeżdżających z zagranicy:

 • okazania negatywnego wyniku testu COVID-19 (wykonanego najwcześniej 72 godziny przed przyjazdem);
 • okazania deklaracji miejsca na spędzenie kwarantanny (10 dni).

Kierowcy zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny oraz wykonywania testu na COVID-19. Powinni jednak zarejestrować swoją podróż do Norwegii na stronie https://reg.entrynorway.no/ lub posiadać papierowe zaświadczenie (wystarczające powinno być wypełnienie tylko części I zaświadczenia):

Wersja angielska >>>

Wersja polska >>>

Więcej informacji:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/polish/

IRLANDIA

Od 16.01 br. wszystkie osoby przyjeżdżające do Irlandii będą musiały przedłożyć negatywny wynik testu na COVID-19. Test musi zostać wykonany na maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem.

Zwolnienie z obowiązku przedkładania negatywnego wyniku testu dotyczy:

 • pracowników transportu międzynarodowego (przewoźnicy, piloci i załogi statków powietrznych, kapitanowie i załogi statków morskich) i funkcjonariuszy Gardy w trakcie wykonywanie swoich obowiązków;

Brak przedłożenia negatywnego wyniku testu może grozić mandatem w wysokości 2,5 tys. euro lub karą do 6 miesięcy więzienia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie rządowej Irlandii: https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/#new-pre-departure-testing-requirements-from-16-january-2021

HOLANDIA

Godzina policyjna i obowiązkowy formularz od 23.01   

Od soboty 23.01.2021 r. do wtorku 9.02.2021 r. na terytorium Holandii w godzinach 21:00-4:30 obowiązuje tzw. „godzina policyjna”, czyli ogólny zakaz przemieszczania się.

Zakaz nie dotyczy:

 • stanu wyjątkowego i katastrofy, pilnej sytuacji medycznej;
 • wykonywania pracy zleconej przez pracodawcę – w tym przypadku konieczne jest posiadanie i okazanie wypełnionego formularza Werkgeversverklaring avondklok;
 • podczas podróży powrotnej do Holandii (konieczność udokumentowania tego faktu);
 • wyprowadzanie psa na smyczy i przez jedną osobę;
 • pogrzeb, wizyta w sądzie, prokuraturze (konieczność udokumentowania tego faktu);
 • egzamin (konieczność udokumentowania tego faktu);
 • udział w programie na żywo (konieczność udokumentowania tego faktu);

Kierowcom będącym w trakcie pracy (wykonujących transport) na terytorium Holandii w czasie godziny policyjnej 21.00 – 04.30 wystarczy dokument przewozowy CMR. Powyżsi są wyłączeni z obowiązku posiadania deklaracji własnej i deklaracji pracodawcy zaświadczających, że przemieszczają się podczas godziny policyjnej z ważnego powodu. Ambasada RP w Hadze sugeruje każdorazowo wjazd do Holandii poza godziną policyjną.

W innych przypadkach konieczne będzie posiadania dwóch formularzy:

 • Deklaracja pracodawcy – można pobrać ze strony: [NL] lub [EN] . Formularz może być wypełniony i okazany w formie cyfrowej. Pola należy uzupełniać w języku angielskim lub holenderskim.
 • Deklaracja pracownika – można pobrać TUTAJ. Pracownik musi sam wypełnić tę deklarację. Deklaracja nie musi być drukowana i jest ważna w formie cyfrowej.

Źródło i więcej informacji: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/holandia

Dodatkowo informujemy, że obowiązkowy jest również tzw. ‚szybki test’ dla osób podróżujących promem z Irlandii, Wielkiej Brytanii lub RPA. Więcej na temat szybkich testów w Holandii: LINK

SZWAJCARIA

Osoby podróżujące do Szwajcarii od dnia 08.02.2021r. zobowiązane są do wykonania zgłoszenia elektronicznego (https://swissplf.admin.ch/home) oraz poddania się testowi na Covid- 19 w przypadku podróży samolotem lub wjazdu z krajów podwyższonego ryzyka. Z obowiązku tego zwolnieni są jednak kierowcy w tracie wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli ich wjazd na terytorium Szwajcarii następuje w celu:

 • przewozów tranzytowych
 • przewozu pasażerów lub towarów przez granice i przebywania w Szwajcarii nie dłużej niż 24 godziny

Źródło:

 https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

 https://www.gov.pl/web/szwajcaria/covid-19–zasady-obowiazujace-w-szwajcarii

POLSKA

W związku z wprowadzeniem od 27.02.2021r. konieczności wykonania testu na COVID19 lub odbycia 10-dniowej kwarantanny dla osób wjeżdżających na teren Polski z Czech i Słowacji, przypominamy, że kierowcy zawodowi są zwolnieni z tego obowiązku. Katalog wyłączeń określany w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obejmuje:

 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
 1. a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
 2. b) po odebraniu za granicą odpoczynku,
 • kierowców wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób,

Stan ten potwierdza także Straż Graniczna w wydanym komunikacie:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8982,Komunikat-dla-osob-podrozujacych-z-Czech-i-Slowacji.html

Uzgodnienia Państw członkowskich UE

Państwa członkowskie uzgodniły, że nie będzie ograniczeń, takich jak kwarantanna czy badania, wobec podróżnych przybywających z „zielonych” regionów. Niestety obecnie Polska jest traktowana jako region czerwony (14-dniowy łączny wskaźnik zgłaszania przypadków koronawirusa wynosi co najmniej 50 na 100 000 osób, a liczba testów na zakażenie koronawirusem wynosi 4 % lub więcej. lub 14-dniowy łączny wskaźnik zgłaszania spraw związanych z koronawirusem wynosi ponad 150 na 100 000 osób). Z tego względu należy się spodziewać ograniczeń we wjazdach do poszczególnych krajów. Większość z nich zgodnie ze uzgodnieniami pomiędzy państwami wprowadza wyjątki dla sektora transporowego, niestety w wielu Państwach pomimo wyjątków trzeba spełnić dodatkowe formalności administracyjne – np. uzupełnić odpowiednie formularze.

Oficjalne statusy poszczególnych krajów, jak również najważniejsze obostrzenia można sprawdzać również na oficjalnej mapie dostępnej na stronie: https://reopen.europa.eu/pl/map/DEU/2002