Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany związane z delegowaniem pracowników branży transportowej na terytorium Austrii, obowiązujące od 01.06.2017:

Zgłoszenie pracowników od 1 czerwca 2017 odbywać będzie się na nowym formularzu, który zostanie przygotowany specjalnie dla firm transportowych (zaświadczenia wystawione do tego dnia na „starym druku”, będą ważne na okres na który zostały wystawione).

Nowe zaświadczenia różnić będą się od obowiązujących m.in. następującymi elementami: – będą mogły być wystawiane na okres 6 miesięcy, – zostanie zniesiona konieczność wskazywania zleceniodawców, – konieczne będzie wskazanie nr. rejestracyjnych pojazdów na których wykonywane będą przewozy na terenie Austrii.

Szczegółowe informacje dostępne będą po opublikowaniu wzoru nowego formularza.

Zminimalizowana zostanie ilość dokumentów, które należy przechowywać w kabinie pojazdu. Wymagane będą następujące dokumenty: – umowa o pracę (przetłumaczona na język angielski lub niemiecki), – zaświadczenie A1, – zapisy z urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców w myśl art. 36 Rozporządzenia (UE) nr 165/2014 (karta kierowcy, wykresówki), – zaświadczenie o delegowaniu.

Pozostałe dokumenty przetłumaczone na język niemiecki, potwierdzające naliczenie oraz wypłatę należnego wynagrodzenia, mają zostać przesłane stronie austriackiej najpóźniej do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym odbyła się kontrola (nie będzie wymagane przechowywanie tych dokumentów w pojeździe).

• Potwierdziły się informacje, że nie jest wymagane posiadanie reprezentanta na terenie Austrii, w przypadku gdy tę funkcję pełni kierowca.

Powyższe zmiany wynikają z nowelizacji austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego w Austrii, numer 44-LSD-BG, która wchodzi w życie od 01.06.2017 r. M. in. o tych zmianach mogą się Państwo również dowiedzieć na specjalnie przygotowanych szkoleniach otwartych: www.szkoleniadlatransportu.pl

żródło: INELO