Specjalny rodzaj warsztatów w związku z pojawieniem się nowego modułu 4Trans Mobile.

Szkolenie będzie skupiało się na dwóch bardzo ważnych kwestiach. Pierwszą z nich jest bezpieczny sposób na rozliczenie najważniejszych składników podróży służbowych, czyli diet i ryczałtów za noclegi. W dalszej części natomiast zaprezentujemy funkcjonalności nowoczesnego narzędzia dla firm transportowych 4Trans Mobile. Ponadto trenerzy przekażą niezbędne informacje o zmianach w polskich przepisach odnośnie płacy minimalnej obowiązujących od 01.01.2017r.

Temat rozliczania delegacji pokażemy od omówienia przepisów oraz bezpiecznych rozwiązań, poprzez najlepsze sposoby rozliczania delegacji w 4Trans, aż po aplikacje na telefon, w której kierowcy zamiast na kartce mogą zaznaczać przekroczenia granic.

Na warsztatach poruszymy również tematykę związaną z następującymi funkcjonalnościami 4Trans Mobile, czyli:

– Odczyty kart kierowców i tachografów przez komórkę
– Dostępny czas pracy dla kierowcy, czyli szybka odpowiedź na pytanie – ile mogę jeszcze jechać?
– Bezpieczeństwo i archiwizacja danych 4Trans wraz z odczytami

Więcej na stronach:

http://inelo.pl/2016/10/03/automatyczne-rozliczanie-delegacji-4trans-mobile/
http://inelo.pl/produkty/system-4trans/4trans-mobile/

Najważniejsze umiejętności, które mogą Państwo nabyć na szkoleniu:

– Znajomość najważniejszych zasad rozliczania podróży służbowych kierowców
– Znajomość najlepszych sposobów rozliczania delegacji za pomocą 4Trans
– Posiadanie wiedzy nt. prawidłowego zabezpieczenia niezbędnych danych (np. odczytów lub kopii bazy danych)
– Znajomość nowoczesnych rozwiązań dla transportu, ułatwiających codzienną pracę
– Wiedza nt. zmian w polskich przepisach od 01.01.2017r.

Czas trwania tego szkolenia to 2 godziny 30 minut, w trakcie zostało przewidziany czas również na zadawanie pytań. W każdej lokalizacji szkolenie będzie prowadzić 2 doświadczonych trenerów.

W październiku 2016 roku przewidujemy darmowe szkolenia aż w 8 lokalizacjach. Zapraszamy!