31 grudnia 2020 roku kończy się okres przejściowy po Brexicie. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 roku firmy transportowe oraz kierowcy zawodowi przewożący towary między Wielką Brytanią (Anglia, Szkocja, Walią) a Unią Europejską będą musieli spełnić nowe wymogi. Niestety w dalszym ciągu trwają negocjacje między Unią Europejską i Wielką Brytanią, co wprowadza niepewność w branży transportowej. Co dalej?

Rozwiązanie tymczasowe

Jeżeli nie zostaną wypracowane żadne konkretne ustalenia, zacznie obowiązywać rozwiązanie tymczasowe, które polega na umożliwieniu kontynuowania transport drogowego zarówno osób jak i rzeczy w relacjach Unia Europejska - Wielka Brytania, na zasadzie utrzymania dotychczasowych warunków, czyli posługiwania się licencją na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy. To rozwiązanie miałoby funkcjonować do 30 czerwca 2021 roku.Podpisanie i wejście w życie wspomnianego Rozporządzenia uzależnione jest od końcowego wyniku toczących się rozmów brexitowych. W przypadku braku porozumienia i „twardego brexitu”, Unia opublikowałaby przedmiotowe Rozporządzenie, które byłoby podstawą do dalszego wykonywania transportu do i z Wielkiej Brytanii.To doraźne Rozporządzenie gwarantowałby stronie brytyjskiej możliwość wjazdu i wykonywania przewozów na dotychczasowych zasadach na terenie Unii. Oczywiście jego funkcjonowanie na zasadzie wzajemności, gwarantowałby takie same rozwiązania dla przewoźników unijnych w celu wykonywania transportu drogowego w kierunku Wielkiej Brytanii.Źródło: www.brexit.gov.pl
www.inelo.pl