inspeckja

Jedna z największych inspekcji w Europie, brytyjska Driver & Vehicle Standards Agency (DVSA), dawniej VOSA, wybrała program TachoScan Control, firmy Inelo.

DVSA to inspekcja transportu drogowego w Wielkiej Brytanii, prowadząca kontrole w Szkocji, Walii i Anglii. Do roku 2014 była znana pod nazwą Vehicle and Operator Services Agency (VOSA), kiedy to została zastąpiona przez Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA). Inspekcja zatrudnia 4500 pracowników, istnieje od roku 2003 (do 2014 jako VOSA).

Zamówienie opiewało na 294 licencje, jednak już teraz inspekcja planuje zakup kolejnych 9 licencji.  Program TachoScan Control, konkurował z wieloma programami z całej Europy jak również przeszedł szereg testów, w wyniku których został uznany za najbardziej profesjonalne narzędzie dla służb kontrolujących czas pracy kierowców.

W ramach wdrożenia  w programie zostały wprowadzone nowe funkcjonalności, które pozwoliły na pełne dostosowanie programu dla DVSA. Dodatkowo, jako ostatni element wdrożenia, trenerzy Inelo przeprowadzili tygodniowe szkolenie w Wielkiej Brytanii, w trakcie którego przeszkolili 30 trenerów, którzy będą przekazywali wiedzę o programie pozostałym inspektorom. Szkolenie było prowadzone w dwóch grupach po 15 osób i każda z grup odbyła dwudniowe szkolenie. Po zakończeniu cyklu szkoleń firma Inelo otrzymała bardzo pozytywny feedback, iż program w znacznym stopniu przyśpieszy i ułatwi pracę inspektorów. W krótkim czasie, bo już pierwszego dnia po szkoleniu, inspektorzy samodzielnie w czasie kontroli drogowej wykryli manipulacje przy pomocy programu TachoScan Control.

Po dostarczeniu licencji i wdrożeniu obecnie już trzy służby kontrolne w Wielkiej Brytanii używają programu TachoScan Control– DVSA (dawniej VOSA), DVA oraz Policja.

Zapraszamy do przeczytania rekomendacji wystawionych przez inspektorów DVSA, używających programu TachoScan Control w codziennej pracy:

  •  “Game changing software”
  •  “It’s a massive step forward in being able to conduct a more in depth roadside analysis of drivers hours compliance. The new Tachoscan software works seamlessly and is packed full of functionality”
  • “The ability to view 2 drivers, VU and Speed data all on one screen…..  Quick and clear analysis of multiple drivers and vehicles displayed on reports in English and the driver’s language.  ………. wish list and more!  ………. it will help us to focus our skill set and time on the drivers and vehicles that pose a risk to road safety”
  • “The Tachoscan software is excellent and very user friendly, after two road checks I feel very confident in using the system, The software has considerably exceeded my original expectations, especially in regards to it being able to identify  possible manipulations of the tachograph”
  • “………..driver whose card only showed some previous infringements. Looking at the warnings, there was one for vehicle motion and one for activities in slot 2 both during the drivers daily rest period……. On the graph I went straight to the time of the warnings and hey presto, his card showed rest. A quick check of the speed trace showed that there were several movements each of less than 30 seconds over a 3 minute period hence it didn’t show as driving on his card. Copied the driving period to his card data which then showed an 8 hour 22 daily rest current infringement”
  • “I would not have found this infringement without Tachoscan”
  • „After the initial two days training I felt a little daunted by the many features and tools that the new analysis software had on offer, but after a few days of practice I am genuinely excited by what it has to offer our examiners and just how useful it will be for now and future use.”