Pytanie "czy niedziela zawsze zaczyna się w niedzielę" wydaje się bez sensu. Wielu z Was na spotkaniach mówi, że to przecież oczywiste. Mija godz. 23:59 w sobotę i od godz. 0:00 zaczyna się niedziela. Ale nie wg Kodeksu Pracy, który w art. 151(9) w §2, mówi: „Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godz. 6:00 w tym dniu a godz. 6:00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina”.

Wielu kierowców zaczyna pracę np. w poniedziałek o godz. 5:00 i teraz w zależności od zapisów w dokumentacji wewnątrzzakładowej i zdefiniowania pracy w niedzielę i święto, mimo de facto pracy w poniedziałek, albo wystąpi konieczność naliczenia dodatku za godzinę pracy w niedzielę, albo nie.

Jeżeli chcecie na ten temat przeczytać więcej, odsyłam Was do naszego drugiego numeru kwartalnika VIAON „Czas na transport” bit.ly/czasnatransport_2 i na stronach 6-8, przeczytacie cały artykuł naszego eksperta OCRK do spraw analiz i rozliczeń