2 marca 2017 r. zostało ogłoszone zarządzenie nr 12/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie określenia współczynnika wysokiego ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców dla 2016 r. wynosi on co najmniej 20.

itd.jpg

wykres.jpg

Określenie wartości wysokiego ryzyka GITD dokonuje corocznie, najpóźniej do dnia 31 marca roku następującego, na podstawie analizy stwierdzonych naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców w danym roku kalendarzowym. Ustalenie ryzyka występowania naruszeń z zakresu czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców następuje na podstawie wyników kontroli, które przeprowadzane są przez uprawnione do tego podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Możesz to łatwo sprawdzić w programie 4Trans

Zarządzenie GITD dostępne jest tutaj

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wraz z wykazem naruszeń dostępne jest tutaj