Kierowcy, którzy chcą wjechać do Włoch, będą musieli zgłosić ten fakt do odpowiedniej jednostki ASL/USSL (zgodniej z miejscem przekroczenia granicy). Zgłoszenie wyjazdu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na odpowiedni adres e-mail trzeba będzie wysłać wypełniony w języku włoskim formularz. Uzupełnioną deklarację kierowca musi mieć także przy sobie.

Adresy e-mail ASL/USSL dla najpopularniejszych przejść granicznych we Włoszech to:

Bolzano: coronavirus@sabes.it

Tarvisio: sorveglianzamalattieinfettive@asufc.sanita.fvg.it

Trieste: profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it


Wykaz pozostałych jednostek dostępny znajduje się w poniższym linku:
https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ125-2020.pdf

Pobierz formularz:

Deklaracja Włochy  Pobierz

Deklaracja Włochy tłumaczenie  Pobierz

Ważne informacje na temat przebywania na terytorium Włoch


Kierowca może przebywać na terenie Włoch nie dłużej niż 72 godziny. Ten czas może zostać przedłużony na kolejne 48 godzin w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Przedłużając okres przebywania na terenie Włoch o kolejne 48 godzin, należy wypełnić kolejne oświadczenie i wysłać je do tego samego ASL/USSL. W przypadku tranzytu termin ten wynosi 24 godziny, który może zostać przedłużony o kolejne 12 godzin. Kierowca cały czas musi mieć przy sobie wypełnione oświadczenia.

Za naruszenie nowych restrykcji grozi kara w wysokości 650 EURO.


Taki stan początkowo miał obowiązywać do 4 maja, ale został przedłużony do 17 maja!

W dekrecie Rady Ministrów znalazły się także zasady bezpieczeństwa dla firm transportowych:

  1. Kierowca powinien posiadać maseczkę ochronną i rękawiczki. Jeśli kierowca nie posiada rękawiczek i maski w miarę możliwości musi pozostać w pojeździe. 
  2. Nawet jeśli kierowca nie posiada rękawiczek i maski ochronnej pojazd musi uzyskać dostęp do miejsca załadunku/rozładunku, pod warunkiem, że kierowca nie opuści pojazdu. Jeżeli opuszczenie pojazdu będzie konieczne, należy zachować dystans minimum 1 metra od innych osób.
  3. Wszystkie czynności przygotowawcza do załadunku/rozładunku oraz przekazywanie dokumentów powinny odbywać się bez bezpośredniego kontaktu. Jeżeli jest to niemożliwe, należy zachować dystans minimum 1 metra od innych osób.
  4. Do firmy nie mogą wchodzić osoby postronne, z wyjątkiem skorzystania z wydzielonych toalet, które powinny być utrzymywane w należytym stanie i zaopatrzone w środki do dezynfekcji rąk.Źródło:
www.ocrk.pl
www.40ton.pl