Easy TMS to nowoczesny system, który powstał z myślą o spedytorach oraz przewoźnikach w celu optymalizacji kosztów transportu i usprawnienia procesu zarządzania firmą transportową. Jest gotowym do działania programem, który pozwala w szybki i nieskomplikowany sposób porządkować i automatyzować pracę w firmie transportowej. 

Easy TMS funkcjonalne narzędzie do zarządzania transportem

Easy TMS to system gotowy do działania. W szybki i nieskomplikowany sposób porządkuje i automatyzuje pracę. Wszystko dzięki 7 dostępnym modułom, które usprawniają pracę i wpływają na oszczędności kosztów:

  • Kontrahenci – jedna baza kontrahentów dla całej firmy wraz z integracjami z Vies, GUS i MF;
  • Zlecenia – rejestr zleceń spedycyjnych i transportowych całopojazdowych FTL oraz doładunków powiązanych z optymalnym wyznaczaniem tras;
  • Fakturowanie – szybkie wystawianie faktur za usługi transportowe i spedycyjne (także zbiorczych) z możliwością generowanie e-faktur wysyłanych drogą elektroniczną;
  • Rokos – kartoteki pojazdów i kierowców. Nadzór terminów wymian i przeglądów oraz innych zdarzeń terminowych. Rozliczenia Kart drogowych, paliwa, wyposażenia i szkód komunikacyjnych. Podstawowy moduł do wykonywania analiz rentowności zleceń, pojazdów i wyjazdów;
  • Koszty – szeroko pojęty moduł rejestracji kosztów (spedycyjnych, wyposażenia i eksploatacji pojazdów, kosztów ogólnozakładowych) dla analiz rentowności zleceń, pojazdów i tras;
  • Poczta – system ewidencji poczty wychodzącej i przychodzącej wraz ze skanowaniem załączników dla zleceń oraz integracją z e-Nadawca i EPO;
  • Mapa i komunikator – moduł mapowy obliczający trasy dla zleceń, analizujący przewidywane koszty związane z opłatami drogowymi oraz pozostałymi kosztami realizacji. Dodatkowo pozwala również na komunikację z kierowcą.

Możliwość integracji

System Easy TMS można zintegrować z systemem telematycznym GBox Assist 3.0, dzięki temu:

  • wytyczysz kierowcom dokładną trasę,
  • wyślesz zlecenie transportowe
  • rozliczysz elektroniczne karty drogowe na podstawie statusów, które wskazuje kierowca

Dodatkowo skanowanie dokumentów, dostępne w GBox Assist 3.0 umożliwi, aby po zakończonym rozładunku podpinały się one automatycznie pod odpowiednie zlecenie, co w odczuwalny sposób usprawni fakturowanie kontrahentów. Możliwości, które otrzymujemy po integracji systemów w zdecydowany sposób usprawnią procesy spedycyjno-logistyczne, przekładając się na oszczędność czasu i redukcję kosztów.Kliknij i przeczytaj więcej na temat systemu lub