Dnia 05 maja 2017r. opublikowano dekret n° 2017-751 z dnia 3 maja 2017 r., dotyczy on pracodawców, którzy posiadają siedzibę poza terenem Francji.

Dekret wprowadza obowiązkową opłatę za korzystanie z elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych do pracy na terenie Francji (SIPSI). Zgodnie z oświadczeniem strony francuskiej, celem tego jest zrekompensowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania systemu. Wysokość opłaty ma wynieść 40 € za delegowanego pracownika. Opłata wnoszona będzie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Obowiązek uiszczania składki wejdzie w życie po opublikowaniu właściwego rozporządzenia określającego warunki wdrażania i funkcjonowania elektronicznego systemu płatności, jednak nie później niż 1 stycznia 2018r.