Istnieje już możliwość zgłaszania kierowców na francuskiej stronie SIPSI: www.sipsi.travail.gouv.fr.

Dodatkowo strona francuska informuje, że wszelkie zaświadczenia wystawione przed 01.01.2017 są ważne aż do końca ich daty ważności. W związku z tą informacją do 31 grudnia bieżącego roku można wystawiać zaświadczenia np. za pomocą oprogramowania 4Trans, później wymagane jest zgłaszanie kierowców wyłącznie poprzez stronę francuskiego Ministerstwa Pracy.

 www.sipsi.travail.gouv.fr.