Na ostatnim spotkaniu GITD została zaprezentowana wstępna interpretacja przepisów wynikających z Pakietu Mobilności. Co do zasady pokrywa się ona z informacjami, które przekazywaliśmy podczas live oraz webinaru, oprócz jednej kwestii dotyczącej odstępstwa odbioru dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych z rzędu.

Interpretacja GITD jest mniej korzystna dla przedsiębiorców. Polega na tym, że rekompensata za dwa skrócone tygodniowe odpoczynki z rzędu musi zostać odebrana bezpośrednio przed kolejnym regularnym odpoczynkiem tygodniowym (min. 45 godz.) w taki sposób, aby sam regularny tygodniowy odpoczynek rozpoczął się nie później niż po upływie szczęściu 24-godzinnych okresów rozliczeniowych, a co za tym idzie rekompensat musi być w całości odebrana przed upływem tego okresu, czyli 144h (6x24h) od ostatniego odpoczynku.

Dotychczasowa interpretacja

Nowa interpretacja GITD

Ze względu na to, że zawarte w Pakiecie Mobilności zapisy są niedoprecyzowane, w dalszym ciągu odbywają się konsultacje ze służbami kontrolnymi w Polsce i Europie. W najbliższym czasie mogą pojawić się kolejne interpretacje nowych przepisów.

My ze swojej strony w kwestii rekompensat rekomendujemy stosowanie interpretacji GITD. Nie jest przychylna dla firm transportowych, ale podczas kontroli nie pojawią się nieprzyjemności.