Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi, państwa członkowskie w nagłych przypadkach mogą zezwolić na tymczasowe odstępstwa od obowiązujących norm czasu pracy, nieprzekraczające okresu 30 dni. Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie, kiedy większość Państw Unii Europejskiej mierzy się z pandemią koronawirusa. Transport nie może zwolnić. Wręcz przeciwnie, aby zapewnić obywatelom dostawę najpotrzebniejszych produktów, firmy transportowe działają bardzo intensywnie, mierząc się z wieloma trudnościami.

Aby pomóc firmom transportowym, kraje członkowskie wprowadziły szereg odstępstw od dotychczas obowiązujących przepisów. Jednak z uwagi na fakt, że każdy kraj wprowadził nieco odmienne zmiany, pojawiły się duże trudności w dostosowaniu się do nich.

  • Po pierwsze odstępstwa dotyczą wybranych grup kierowców lub rodzajów przewozów.
  • Po drugie okres obowiązywania odstępstw jest różny np. w Polsce do 16 kwietnia a Francja do 20 kwietnia.
  • Po trzecie niektóre kraje wydłużyły czas jazdy, a inne skróciły odpoczynki.

Odstępstwa w czasie pracy kierowców a kontrola 

Jeśli ogólna norma zostanie przekroczona w danym kraju, w którym zastosowano odstępstwo, również pozostałe kraje UE nie mogą nałożyć kary za naruszenie. Oznacza to, że jeśli kierowca w Polsce odstąpił od ogólnej normy dotyczącej np. czasu jazdy, jednak „zmieścił się” we wprowadzonym odstępstwie od przepisów, nie zostanie ukarany podczas kontroli w innych krajach UE za powstałe naruszenie. Jednak przekroczenia wskazanej normy nie może dopuścić się na terenie poza Polską, chyba że poszczególne państwa UE również wprowadzą wskazane wyjątki od przepisów ogólnych.

Opisujemy odstępstwa, by w przyszłości nie zostało potraktowane jako naruszenie!


Bez względu na wszystko zalecamy, aby w miarę możliwości przestrzegać obowiązujących w normalnych warunkach przepisów. Jeżeli jednak kierowca będzie musiał skorzystać z odstępstwa, każdą taką sytuację należy opisać na wydruku tachografu. Dzięki temu w sytuacji późniejszych kontroli będzie jasność, z czego wynikało „naruszenie”. Rekomendujemy, aby kierowca w opisie zaznaczył, że skorzystał z obowiązujących w czasie pandemii odstępstw.

Najlepiej zrobić wydruk w dniu naruszenia na najbliższym możliwym postoju i powołać się na art.12 oraz art.14 rozp.561/2006/WE z dopiskiem COVID-19 oraz podać przyczynę takiego zachowania np.:

  • brak możliwości postoju
  • skierowanie przez służby w inne miejsce
  • blokada drogi
  • utrudnienia na przejściu granicznym
  • zagrożenie życia lub zdrowia

WAŻNE! Pod opisem kierowca musi się podpisać.

Polecamy także wyposażyć kierowców w tabelkę, w której zostały wyszczególnione wszystkie zmiany, przygotowaną przez Grupę Inelo

 

Pobierz zbiór informacji o na temat wyłączeń

Sprawdź aktualne zmiany, klikając w dany kraj: