W ostatnich tygodniach, ze względu na rozprzestrzeniający się koronawirus SARS CoV-2 wprowadzono wiele nakazów, zakazów i zmian, w których bardzo łatwo można się pogubić. Aby ułatwić rozeznanie w obowiązujących zasadach, przygotowaliśmy spis kluczowych dla branży transportowej informacji.

 1. Kierowcy w transporcie międzynarodowym (również w transporcie rzeczy pojazdami do 3,5 t), którzy wjeżdżają do Polski, pozostają zwolnieni z konieczności odbywania kwarantanny i z obowiązku wypełniania kart lokalizacji na granicy. Zwolnienie dotyczy także kierowców zawodowych, którzy samochodem lub busem wracają do kraju w celu odbycia np. odpoczynku tygodniowego. Kliknij i sprawdź szczegółowy opis zasad zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym.

 2. W przypadku, gdy po 31 marca 2020 roku osoba z podejrzeniem koronawirusa zostanie skierowana na kwarantannę domową, wówczas wszyscy domownicy zostają objęci przymusową kwarantanną. W związku z tym może dojść do sytuacji, w której kierowca zostanie objęty kwarantanną, ponieważ ktoś inny z jego najbliższego otoczenia zostanie nią objęty.

 3. Jeżeli u kierowcy zawodowego, który wraca do kraju zostanie stwierdzona gorączka, pracownik zostanie skierowany na przymusową kwarantannę. Kwarantanną zostają objęte także wszystkie osoby, które miały bliski kontakt z kierowcą lub miały kontakt z kierowcą i wykazują symptomy zakażenia. Za okres pobytu na przymusowej kwarantannie osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy. Kliknij i sprawdź szczegółowe informacje na temat świadczenia chorobowego dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy.

 4. Od 2 kwietnia 2020 roku pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Natomiast odległość pomiędzy stanowiskami pracy musi wynosić przynajmniej 1,5. Warto przekazać pracownikom instrukcję w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie zdjąć rękawiczki jednorazowe.
 5. W przewozie osób (autobusy i busy mające więcej niż 9 miejsc łącznie z kierowcą) można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących, czyli jeśli w busie jest 21 miejsc, to maksymalnie można przewieźć 10 osób. Od 2 lutego obostrzenia to dotyczy także transportu niepublicznego np. transport zorganizowany do przewozu osób do pracy lub prywatnych przewoźników. 

 6. Aby pomóc firmom transportowym, kraje członkowskie wprowadziły szereg odstępstw od dotychczas obowiązujących norm czasu pracy kierowców. Niestety odstępstwa mocno różnią się od siebie. Ze swojej strony rekomendujemy, aby kierowcy w dalszym ciągu jeździli zgodnie z obowiązującymi do czasu wystąpienia pandemii przepisami. A w sytuacji, kiedy popełnią naruszenie dokładnie je opisali, powołując się na art.12 oraz art.14 rozp.561/2006/WE z dopiskiem COVID-19. Kliknij w link i sprawdź aktualne zmiany dotyczące transportu w Europie.

 7. Nowe środki bezpieczeństwa wprowadzono także w przeprawach promowych, a w śród nich m.in:

  • obowiązek posiadania miejsca w kabinie dla każdego pasażera w rejsach dziennych i nocnych. Zalecane jest także, aby podróżni przez cały czas trwania rejsu pozostawali w kabinie.
  • większość punktów na promie jest nieczynna. Otwarte są tylko obiekty niezbędne dla pasażerów podczas 10-godzinnej podróży: sklep i restauracja.
  • wejście do restauracji jest możliwe dopiero po dezynfekcji rąk, udostępnionymi przez armatora środkami. 
  • do restauracji i sklepu może jednocześnie wejść tylko taka liczba osób, która umożliwi odpowiednią separację.
  • w ruchu frachtowym, tam gdzie to możliwe, wprowadzony został elektroniczny obieg dokumentów.

 8. Rozliczenie wynagrodzenia kierowców za marzec już zrobione. Zaskoczony pozytywnie? A może zastanawiasz się skąd wzięły się aż tak duże kwoty? Zapraszam Cię na szkolenie online, które odbędzie się już 14 kwietnia o godzinie 19:00. Porozmawiamy o składnikach wynagrodzenia i tym, co zrobić, żeby prawidłowo i racjonalnie wyliczać wynagrodzenie kierowców → Zapisz się na szkolenie 

 9. 31 marca 2020 roku została przyjęta Tarcza Antykryzysowa. To pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, które mają złagodzić skutki wywołane epidemią COVID-19. Kliknij i sprawdź bieżące informacje w serwisie rządowym.


Źródło:
www.inelo.pl
www.gitd.gov.pl 
www.trans.info.pl
www.gov.pl