19 marca 2020 roku zostały wprowadzone zmiany w przepisach francuskich będące uzupełnieniem przepisów obowiązujących już od 14 marca 2020. Zmiana przepisów dotyczy także sektora transportowego. Jak informuje strona francuska, wymagane jest zachowanie przede wszystkim szczególnej uwagi, ponieważ „przestrzeganie zasad odległości w relacjach międzyludzkich jest jednym z najbardziej skutecznych środków rozprzestrzeniania się wirusa”

W związku z powyższym:

Każdy operator zbiorowego publicznego transportu drogowego lub kolejowego transportu pasażerskiego jest zobowiązany między innymi do:

  • czyszczenia dezynfekującego każdego pojazdu lub taboru transportu publicznego przynajmniej raz dziennie,
  • oddzielenia kierowcy od pasażerów na odległość co najmniej jednego metra,
  • informowania podróżnych, w szczególności poprzez umieszczenie na pokładzie każdego pojazdu lub taboru zaleceń, o środkach higieny i dystansach społecznych, zwanych „barierami”, określonymi na poziomie krajowym, w tym w szczególności o obowiązku podróżnych utrzymywania odległości co najmniej jednego metra od innych pasażerów.

W przypadku transportu drogowego rzeczy najważniejsze zmiany dotyczą konieczności:

  • wyposażenia pojazdu w zapas wody i mydła, a także jednorazowe ręczniki lub żel wodno-alkoholowy,
  • dokonywania dostaw w miejscu wyznaczonym przez głównego zamawiającego zgodnie z adresem widniejącym na dokumencie przewozowym,
  • zapewnienia warunków, aby odbiór i podpis dokumentów transportowych odbywał się bez kontaktu pomiędzy ludźmi.

Niestety na ten moment strona francuska nie uregulowała wprost kwestii wykonywania przewozów w załodze na terytorium Francji. 

Zamiany dotyczące kwestii dokumentów

Została doprecyzowana formuła wystawienia dokumentu Justificatif de déplacement professionnel, który stanowi zaświadczenie pracodawcy. W momencie jeśli pracownik posiada powyższy dokument, nie musi dodatkowo mieć przy sobie dokumentu de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Przy czym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, którym nie można przedstawić takiego dowodu, muszą uzyskać zaświadczenie de l’attestation de déplacement dérogatoire poprzez zaznaczenie pierwszego powodu podróży.

Bardzo ważną zmianą jest także to, że okres ważności tego zaświadczenia (Justificatif de déplacement professionnel) określa pracodawca. Dlatego nie ma potrzeby, aby odnawiać go codziennie. 

Wskazówki dotyczące wypełnienia zarówno zaświadczenia pracodawcy Justificatif de déplacement professionnel jak i oświadczeń osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, de l’attestation de déplacement dérogatoire dostępne są w linkach poniżej:

Zachęcamy do śledzenia bieżących odstępstw w zakresie czasu pracy kierowców w poszczególnych krajach na stronie https://www.ocrk.pl/