Jeszcze 26 marca 2020 roku podczas live na Facebooku i YouTube mówiliśmy o zmianie przepisów dotyczących kabotażu w Niemczech, ale już w piątek 27 marca Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) wycofała złagodzenie przepisów regulujących kabotaż ze skutkiem natychmiastowym.

W połowie marca niemiecki rząd zniósł ograniczenia dotyczące kabotażu. Zmiany dotyczyły wyłącznie transportu żywności, lekarstw oraz paliw, ale spotkały się z ogromną falą krytyki ze strony niemieckich przewoźników. Firmy niemieckie zapewniały, że podczas kryzysu związanego z koronawirusem, są w stanie obsłużyć krajowe dostawy bez pomocy firm z innych krajów. Niezadowolenie potęgował fakt, że zmiany miały obowiązywać aż do 30 września 2020 roku.

Aby pomóc niemieckiej branży transportowej, dekret został niezwłocznie zawieszony. 

W kabotażu na terenie Niemiec obowiązują takie same ograniczenia, jakie miały miejsce przed pandemią.