Dnia 28 sierpnia 2023 roku została udostępniona ważna aktualizacja oprogramowania 4Trans, która przynosi wiele nowości i dostosowań związanych z przepisami dotyczącymi stawek diety oraz wyliczania wirtualnych diet dla kierowców pracujących na arenie międzynarodowej. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami oraz istotnymi zmianami w wersji 6.0.8 


Najnowsza aktualizacja oprogramowania 4Trans, która została udostepniona do pobrania, przynosi istotne zmiany w związku z nowymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń dla kierowców międzynarodowych. W ramach tych zmian, szczególną uwagę należy zwrócić na następujące modyfikacje:

  • Na wszystkich odcinkach zagranicznych (253 – wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów) od 1 sierpnia ustawione zostało domyślnie państwo docelowe „Wspólnota europejska”. Dotyczy to wszystkich opcji wprowadzania i importu odcinków zagranicznych.

  • Zmiana stawki diety dla państwa „Wspólnota europejska” na 60 euro: W kontekście nowych przepisów, stawka diety dla kierowców pracujących w państwach należących do „Wspólnoty europejskiej” została ustalona na poziomie 60 euro. Warto zauważyć, że jeśli użytkownik wcześniej dokonał własnej modyfikacji stawki diety dla kraju „Wspólnota europejska”, to w wyniku aktualizacji stawka ta nie zostanie automatycznie zmieniona. W takim przypadku, konieczne będzie skorzystanie z opcji przywracania stawek domyślnych.

  • Nowy sposób wyliczania wirtualnych diet: Począwszy od 1 sierpnia 2023 roku, zmieniono sposób obliczania wirtualnych diet dla kierowców. Teraz czas pobytu za granicą jest sumowany w danym dniu kalendarzowym (od 0:00 do 24:00) i na tej podstawie obliczane są stawki diety. W zależności od czasu pobytu, zastosowano reguły obniżania stawki diety: 1/3 dla pobytu do 8 godzin, 1/2 dla pobytu od 8 do 12 godzin oraz pełna dieta dla pobytu powyżej 12 godzin. Te zmiany odzwierciedlają się również w raporcie 322 "Zestawienie ulg – delegowanie". Warto podkreślić, że struktura eksportu nie uległa modyfikacji. W celu zastosowania ulg podatkowych, nadal obowiązuje przyjęcie 1/3 z wyliczonej kwoty.

  • W przeliczeniu netto/brutto w funkcji 282 Oczekiwane wynagrodzenie netto/brutto od sierpnia do przeliczenia podatku brana jest pod uwagę 1/3 kwoty wirtualnych diet zamiast dotychczasowych 30%.

W ramach instalacji HF8 zaktualizowana zostaje nie tylko oprogramowanie klienckie, ale również baza danych, co może wymagać dodatkowych uprawnień.

4Trans wersja 6.0.8

Dla wszystkich użytkowników systemu 4Trans, którzy posiadają gwarancję, została udostępniona bezpłatna aktualizacja systemu. Nowa wersja 4Trans będzie sukcesywnie udostępniana, dla kolejnych numerów kluczy, poprzez program Updater. Jak sprawdzić czy aktualizacja została udostępniona: Zobacz instrukcję

 

Nie posiadasz aktualnej wersji systemu 4Trans?