ETA Smart to rozwiązanie, które pozwoli na skuteczne oszacowanie planowanego czasu przybycia do miejsca docelowe. ETA Smart w Gbox uwzględnia nie tylko aktualne warunki na drodze, ale także dostępny czas pracy kierowcy.

W ten sposób nowe rozwiązanie pozwala na dokładne planowanie transportu oraz minimalizuje ryzyku opóźnień i kar umownych.

To odpowiedź na rosnące potrzeby rynku. Aby zachować konkurencyjność przewoźnicy muszą optymalizować wykorzystanie swoich pojazdów. Ustalanie przewidywanego czasu dojazdu do miejsca z uwzględnieniem realnych warunków umożliwia lepsze zarządzanie łańcuchami dostaw.

ETA Smart - wypełnij formularz i otrzymaj ofertę

ETA Smart to łatwiejsza praca kierowców. Dzięki informacjom o dostępnym czasie jazdy, wymaganych odpoczynkach i pozostałej liczbie kilometrów, kierowcy mogą lepiej planować realizację zlecenia oraz uniknąć przekroczenia wymaganych norm czasu pracy. Usprawnieniu ulega także komunikacja na linii kierowca-spedytor

  • zaawansowany algorytm uwzględniający czas pracy kierowcy,
  • precyzyjne szacowanie planowanego czasu przybycia do celu,
  • inteligentne przewidywanie miejsc parkingowych (poprzez badanie postojów innych pojazdów),
  • analiza danych z tysięcy pojazdów ciężarowych, które korzystają z telematyki.