W związku z tym, że pojawiły się najnowsze wyjaśnienia KE dotyczące delegowania została udostępniona nowa wersja programu 4Trans 6.0.2

4Trans 6.0.2 wprowadzona następujące zmiany:

 • Funkcja automatycznego dzielenia odcinków zagranicznych na podstawie wprowadzonych załadunków i rozładunków w celu wyznaczenia odcinków podlegających pod delegowanie:

  • Algorytm uwzględnia najnowsze wyjaśnienia KE Czytaj więcej na ten temat na naszym blogu
  • Dzięki zastosowaniu algorytmu rozliczenie delegowania będzie realizowane „nie od granicy do granicy”, lecz zgodnie z najnowszymi wyjaśnieniami KE, co pozwoli na wyliczenie niezbędnych dopłat do płac zagranicznych.
  • Przykład podzielenia odcinka niemieckiego, gdzie po rozładunku w przewozie cross-trade kierowca wykonał przewóz bilateralny do Polski. Oprogramowanie na podstawie wprowadzonych załadunków/rozładunków podzieliło odcinek niemiecki, tak aby płaca zagraniczna była liczona wyłącznie do rozładunku, a nie „od granicy do granicy”.

 • Możliwość importu załadunków/rozładunków z aplikacji Inelo Drive. Dotychczasowa integracja z GBox Online została rozszerzona o możliwość importu załadunków/rozładunków z aplikacji Inelo Drive:
  • W rejestrze załadunków/rozładunków pojawi się przycisk „Import z GBox”. Po naciśnięciu pojawi się okno z wyborem pracowników. Przycisk „importuj” spowoduje, że pobiorą się załadunki i rozładunki wysłane przez aplikację GBox Drive.

 • Aby import był możliwy, należy powiązać kierowców z 4Trans z aplikacją. W tym celu należy przejść do Ustawienia->Główne->Współpraca z GBox Online: Synchronizuj. Przed przystąpieniem do powiązania kierowców trzeba pamiętać, by w rejestrze pracowników uzupełnić numer telefonu.

Aktualizacja zawiera także wszystkie zmiany udostępniane w ramach mechanizmów automatycznych drobnych aktualizacji (HF), tj.:

 • pobieranie stawek i struktury płac zagranicznych przygotowanych przez ekspertów Inelo:
  • mechanizm importu stawek płacy zagranicznej znajduje się w menu: Płaca zagraniczna-> [271] Składniki płacy => Strzałka do pobierania stawek;

 • pobranie stawek jest niezbędne do przeliczenia dopłat do płac zagranicznych w nowym module.
 • Dodano eksport danych kierowców do systemu zgłoszeń kierowców (https://www.postingdeclaration.eu/):
  • Eksport znajduje się w menu Plik->Import/Eksport-> [233] Eksport pracowników do systemu IMI – wyświetla się okno z wyborem pracowników, po wyborze kierowców i naciśnięciu przycisku eksportu program zapyta się o wybór katalogu, gdzie ma być zapisany XSLX.
  • Plik ten zostanie stworzony na podstawie danych ewidencyjnych z programu 4Trans.

 • Raport [322] Zestawienie ulg – delegowanie:
  • rozwiązano problem braku kursu walut z ostatniego dnia miesiąca, jeśli rozliczenie następuje wcześniej. W takim przypadku będzie brany pod uwagę kurs bieżący.
 • W ustawieniach modułu płacy zagranicznej dodano opcje pobierania kursu waluty wg ostatnio opublikowanego kursu, w przypadku braku opublikowania kursu na bieżący miesiąc.
  • Opcja jest domyślnie zaznaczona. Kurs ten jest wykorzystywany przy liczeniu wyrównania do płacy zagranicznej.

4Trans wersja 6.0.2

Dla wszystkich użytkowników systemu 4Trans, którzy posiadają gwarancję, została udostępniona bezpłatna aktualizacja systemu. Nowa wersja 4Trans będzie sukcesywnie udostępniana, dla kolejnych numerów kluczy, poprzez program Updater. Jak sprawdzić czy aktualizacja została udostępniona  Zobacz instrukcję

Nie posiadasz aktualnej wersji systemu 4Trans?