Właśnie została opublikowana nowa wersja programu 4Trans. Wersja 6.01 jest odpowiedzią na Pakiet Mobilności oraz zmiany w polskiej ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o czasie pracy kierowców. Aktualizacja zmienia wizualnie oprogramowanie oraz pozwala na integrację z nowym Modułem Płaca Zagraniczna. 

Zmiana wyglądu programu 4Trans

Oprogramowanie 4Trans zyskało unowocześniony wygląd. Wprowadzone zmiany wizualne pozwolą na optymalne wykorzystywanie wszystkich dostępnych funkcji.

Zmiany w module TachoScan

 • Dodano weryfikację symboli wpisu kraju przekroczenia granicy wymaganego przez pakiet mobilności od 02.02.2022 r.:
  • W przypadku, gdy kierowca nie wykona wpisu kraju przy przekroczeniu granicy, w raporcie naruszeń pojawi się naruszenie 7.12 „Wykresówka lub karta kierowcy nie zawiera wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy”.
  • W opisie naruszenia dodano informację, z czego ono wynika – czy z braku wpisu kraju, czy z braku danych.
  • Naruszenie tworzy się na podstawie dostępnych danych z tachografów i kart kierowców – dane o wpisach kraju oraz dane GNSS (w przypadku tachografów inteligentnych).
 • Uporządkowano i zmieniono domyślne opcje związane z analizą naruszeń wynikających z pakietu mobilności w związku z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej:
  • Przeniesiono do grupy ustawień „pakiet mobilności” i domyślnie odznaczono opcję „Wymagaj co najmniej 45-minutowej przerwy w jeździe, jeżeli jej częścią jest dyspozycja w zespole (tylko 561/2006)”.
  • Domyślnie odznaczono opcję „Traktuj odpoczynek 9/11h jako część odebranej rekompensaty za podwójne skrócenie odpoczynków tygodniowych”.
  • Zmieniono sposób oznaczania naruszeń, które spełniają kryteria art. 12 rozporządzenia 561/2006 weryfikowane przez 4Trans w przypadku wydłużenia czasu jazdy przy powrocie na odpoczynek tygodniowy, aby były lepiej widoczne dla użytkownika

Zmiany w module Rozliczenia

 • Dodano raport „Zestawienie ulg – delegowanie”, zawierający kwotę „wirtualnych diet zagranicznych”, która jest potrzebna do policzenia w innych programach prawidłowych (obniżonych) podstaw opodatkowania i oskładkowania dla kierowców międzynarodowych:
  • Raport dostępny jest w menu Raporty -> Delegacje -> [322] Zestawienie ulg – delegowanie.
  • Aby raport wyświetlił dane konieczne jest wcześniejsze przeliczenie ewidencji czasu pracy oraz uzupełniona lista wjazdów i wyjazdów (np. na podstawie przekroczeń granic z karty kierowcy).
  • Raport korzysta ze stawek diet dostępnych w menu „[302] Diety i Limity”.
  • Raport korzysta z opcji ustawienia liczenia odcinków zagranicznych łącznie lub oddzielnie.
  • Przykładowy wygląd raportu:  • Do listy [253] Wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów dodano opcję tworzenia odcinków zagranicznych na podstawie danych o przekroczeniach granic z karty kierowcy.
  • „Import z karty kierowcy” pozwala na zaimportowanie odcinków pobytu w innych krajach na podstawie danych z karty kierowcy.

Nowy moduł Płaca Zagraniczna - Kliknij i zamów program

Moduł Płaca Zagraniczna to rozwiązanie, które zarówno uchroni przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z nowymi przepisami, jak i zoptymalizuje koszty pracownicze.

 • Możliwość wprowadzania załadunków oraz rozładunków:
  • ręcznie
  • na podstawie integracji z TMS Marcos (najwyższy możliwy stopień automatyzacji).
 • Możliwość tworzenia składników płacy zagranicznej wraz ze stawkami:
  • ręcznie;
  • korzystając automatycznego importu od Inelo.
 • Tworzenie ewidencji czasu pracy wymaganej podczas kontroli płacy zagranicznej.
 • Możliwość Indywidualnego budowania dynamicznych składników premii polskiej.

4Trans wersja 6.0.1

Dla wszystkich użytkowników systemu 4Trans, którzy posiadają gwarancję, została udostępniona bezpłatna aktualizacja systemu. Nowa wersja 4Trans będzie sukcesywnie udostępniana, dla kolejnych numerów kluczy, poprzez program Updater. Jak sprawdzić czy aktualizacja została udostępniona  Zobacz instrukcję

Nie posiadasz aktualnej wersji systemu 4Trans?