W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pojawił się nowy istotny dla transportu poniżej 3,5 tony zapis (w § 26 ustępie 1 dodano punkt 3). Dotyczy on tych przewoźników, którzy dowożą swoich kierowców do ciężarówek mniejszymi pojazdami, tak zwanymi „busami”. 

Mowa tutaj o ograniczeniu do połowy dostępnych miejsc siedzących w pojazdach konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Oznacza to, że pojazdem np. 8-osobowym mogą przemieszczać się nie więcej niż cztery osoby. Dodano również, że ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazdem poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. Jednak w przypadku firm transportowych dowożących swoich pracowników, takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko lub w ogóle nie mają miejsca.

Przy okazji przypominamy, że jeżeli kierowcy dojeżdżają do swoich pojazdów pozostawionych za granicą, to warto ich wyposażyć w druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej. Oświadczenie dostępne jest tutaj.   

Źródło: www.ocrk.pl