Inteligentne tachografy to nowa generacja obowiązkowych pokładowych rejestratorów cyfrowych, która ma na celu egzekwowanie przepisów UE dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców zawodowych. Właśnie zostały opracowane przepisy techniczne dotyczące tachografów inteligentnych 2-giej generacji. 

Co zmieni się w inteligentnych tachografach 2-giej generacji?

 

Zmiany techniczne, które zostały wprowadzone do nowych tachografów, wynikają głównie z Pakietu Mobilności. Kluczowe jest tutaj ułatwienie kontroli czasu pracy kierowców, kabotażu oraz nowych obowiązków związanych m. in. z powrotem ciężarówki do bazy.


Najważniejsze zmiany w tachografach 2-generacji:

 • Automatyczne rejestrowanie przekroczeń granic (dodatkowa informacja: od 2 lutego 2022 r, jeśli tachograf nie robi tego automatycznie to kierowca powinien zarejestrować to ręcznie).
 • Dodanie funkcji rejestracji załadunku, rozładunku lub równoczesnego załadunku/rozładunku)wraz z automatycznym zapisem lokalizacji tej operacji.
 • Po wybraniu funkcji wpisu kraju (rozpoczęcia/zakończenia pracy) tachograf automatycznie podpowie kraj, w którym kierowca się znajduje).
 • Dodatkowe zabezpieczenie systemu lokalizacji GNSS (system EGNOS).
 • Dodatkowy sygnał ruchu z wykorzystaniem danych GNSS.
 • Rozszerzony katalog danych do zdalnego sczytywania przez inspekcje (DSRC) o maksymalny czas prowadzenia pojazdu (ciągły, dzienny, tygodniowy) w celu preselekcji kierowców z naruszeniami.
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania tachografów w razie zmian w przepisach.
 • Obowiązkowa obecność interfejsu ITS z protokołem Bluetooth do komunikacji z zewnętrznymi systemami transportowymi.
 • Rozbudowa interfejsu ITS o szereg danych możliwych do wysyłania na bieżąco oraz o możliwość wprowadzania wpisów manualnych za jego pomocą.
 • Zwiększenie pojemności przechowywanych danych (również na kartach kierowców), tak aby była możliwość kontroli danych z 56 dni (wydłużenie okresu kontroli z 28 dni do 56 nastąpi z końcem 2024 roku).

Przepisy techniczne są już opracowane i oficjalnie opublikowane, dlatego znane są już daty, od których trzeba będzie instalować nowe urządzenia w samochodach ciężarowych i w autobusach.

 • Od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą musiały być wyposażone w tachograf inteligentny 2-giej generacji
 • Do 31 grudnia 2024 roku należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy sprzed czerwca 2019 roku, czyli analogowe oraz cyfrowe (nie inteligentne)
 • Do 21 sierpnia 2025 roku należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy inteligentne 1-wszej generacji

Kogo dokładnie dotyczą zmiany?

Czytaj więcej na naszym blogu: www.akademiaczasupracy.pl