Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało przepisy, które mają zminimalizować wypadki powodowane przez tzw. „martwe pole”. Już od 1 stycznia 2021 roku zostanie wprowadzony obowiązek wyposażenia ciężarówek (powyżej 3,5 tony) oraz autobusów w oznakowanie informujące o „martwym polu. Pojazdy mają być oznaczone po bokach oraz z tyłu specjalnie przygotowanymi nalepkami ostrzegawczymi. Zawierają one napis ”ANGLES MORTS”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wspomniane wcześniej ”martwe pole”.


Skąd wziąć nalepki ANGLES MORTS?
 


Projekt nalepek (gotowy do wydruku) można pobrać z oficjalnego źródła: www.securite-routiere.gouv.fr

Rozmiar, ilość, kolory oraz rozmieszczenie nalepek na pojeździe zostało opisane w projekcie zarządzenia, który jest dostępny tutaj:


Wynika z niego m. in., że:

  • nalepki powinny mieć rozmiar 25×17 cm
  • powinny być umieszczone na wysokości od  90 do 150 cm od podłoża
  • w przypadku ciągnika siodłowego z naczepą będzie to 5 nalepek (dwie na ciągniku po bokach, dwie po bokach naczepy oraz jedna z tyłu).
  • znaki muszą być umieszczone w taki sposób, aby były widoczne w każdych okolicznościach
  • znaki nie mogą utrudniać widoczności tabliczek znamionowych i napisów pojazdu, widoczności różnych świateł i urządzeń sygnalizacyjnych oraz pola widzenia kierowcy.

Francuska federacja FFC CONSTRUCTEURS udostępniła film, który pomoże w zrozumieniu jak rozmieścić nalepki na poszczególnych pojazdach.

Okres przejściowy, kary i wątpliwości związane z nowymi przepisami

Francja opublikowała dekret wprowadzający m.in. wspomniany obowiązek oznakowania dekretem z 17 listopada 2020. Jednak zarządzenie do tego dekretu nie zostało jeszcze oficjalnie opublikowane, dostępny jest jedynie jego projekt (link do projektu dostępny powyżej). Brak oficjalnej publikacji zarządzenia zawierającego ważne informacje na kilka dni przed wejściem w życie nowych wymagań to nie jedyne wątpliwości, które wzbudzają nowe przepisy. Organizacje zrzeszające przewoźników (m.in. TLP, IRU) interweniują w Komisji Europejskiej, zwracając uwagę również na niezgodność wprowadzanych we Francji przepisów z prawem unijnym, a w szczególności ich zastosowanie do pojazdów zarejestrowanych w innych Państwach niż Francja.

Brak oznakowania oznacza mandat na drodze w wysokości 135 euro. Projekt zarządzenia wprowadza jednak okres przejściowy związany z nieprawidłowym oznakowaniem:

Pojazdy, które przed dniem 31 marca 2021 r. zostały wyposażone po bokach i z tyłu w urządzenie wskazujące na obecność martwego pola, niezgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku, uważa się za zgodne z przepisami niniejszego zarządzenia przez okres 12 miesięcy od publikacji niniejszego zarządzenia.

Złagodzone podejście w okresie przejściowym potwierdza również informacja dostępna na oficjalnej stronie francuskiego ministerstwa www.ecologie.gouv.fr:

W okresie przejściowym trwającym 12 miesięcy pojazdy wyposażone po bokach i z tyłu w urządzenie wskazujące na obecność martwych punktów będą uznane za zgodne z przepisami dekretu nawet jeśli urządzenie to nie jest ściśle według wzoru.

Powyższe złagodzenie nie zezwala jednak na poruszanie się bez nalepek po terytorium Francji po 01.01.2021, a jedynie na odstępstwa związane z wydrukiem nalepek niezgodnie z zamieszczonym wzorem i wytycznymi.

Źródło:
www.securite-routiere.gouv.fr
www.ocrk.pl