Już od lutego 2022 roku wchodzą w życie zmiany wynikające z Pakietu Mobilności, które zupełnie zmieniają dotychczasowy model prowadzenia rozliczeń czasu pracy kierowców pracujących za granicą. Aby ułatwić rozliczanie wynagrodzeń kierowców oraz aby zredukować ryzyko wzrostu kosztów i spadku konkurencyjności zalecamy zakup nowego modułu programu 4Trans - Płaca Zagraniczna .

Powodem wzrostu kosztów po wprowadzeniu zmian wynikających z Pakietu Mobilności (luty 2022) będzie brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów za nocleg do płacy minimalnej. Oznacza to, że kierowca z polskiej firmy, wykonujący przewozy kabotażowe na terytorium Francji, będzie musiał otrzymać za ten okres wynagrodzenie takie jak kierowca z Francji, a dodatkowo, zgodnie z polskimi przepisami, dietę oraz ryczałt za nocleg.

Płaca Zagraniczna - nowy moduł programu 4Trnas

Płaca Zagraniczna - nowy moduł programu 4Trnas umożliwia wprowadzenie oraz importu załadunków i rozładunków, a dzięki temu automatycznie wyznaczy rodzaje odcinków podlegających pod płace zagraniczne (cross-trade oraz kabotaż), a także odcinki wyłączone (tranzyt, przewozy bilateralne i dodatkowe operacje związane z przewozami bilateralnymi). 

Dzięki temu zoptymalizujesz wynagrodzenia kierowców tak, aby dopłacać do zagranicznych płac tylko w sytuacji, gdy jest to wymagane przepisami, a także zaoszczędzi Twój czas, który byłby potrzebny na ręczne klasyfikowanie odcinków.

Moduł umożliwia także wyznaczanie odcinków do wyliczenia płacy zagranicznej na podstawie wpisów symboli krajów w tachografach i na kartach kierowców – co zapewni zgodność rozliczanej w programie płacy zagranicznej z rozliczeniem dokonanym przez inspektorów w trakcie kontroli.

Wyliczanie wynagrodzenia zagranicznego dla polskich kierowców

Od lutego 2022 przedsiębiorca będzie musiał wyliczać wynagrodzenie zagraniczne polskich kierowców z wykorzystaniem często zmieniających się układów zbiorowych w innych krajach. Moduł Płaca Zagraniczna umożliwia tworzenie nowych składników płacy zagranicznej. Dodatkowo bazę składników będzie można na bieżąco aktualizować poprzez import stawek i składników płacy zagranicznej. Ma to istotne znaczenie w przypadku wyliczania płacy, ponieważ państwa członkowskie nie informują o zmianach stawek oraz składnikach wynagrodzeń kierowców z odpowiednim wyprzedzeniem.
Najważniejsze funkcje modułu Płaca Zagraniczna 

 • import załadunków i rozładunków z plików xml;
 • nielimitowaną ilość instalacji aplikacji mobilnej automatyzującej pobieranie danych o załadunkach i rozładunkach;
 • manualne dodawanie składników płacy zagranicznej;
 • automatyczny import składników płacy zagranicznej;
 • automatyczny import stawek płacy zagranicznej;
 • możliwość tworzenia odcinków płacy zagranicznej na podstawie wpisów przekroczeń granic zapisanych na karcie kierowcy;
 • wyznaczanie rodzaju transportu i płatnych odcinków na podstawie załadunków i rozładunków;
 • możliwość integracji z TMS Marcos;
 • tworzenie ewidencji czasu pracy wymaganej podczas kontroli płacy zagranicznej;
 • tworzenie raportów, dzięki którym klient jest przygotowany na wypadek kontroli;
 • dodawanie dynamicznych premii na podstawie danych z kart kierowcy (w Rozliczeniach jedynie statyczne elementy).

Do poprawnego działania modułu Płaca Zagraniczna niezbędny jest moduł Rozliczenia w aktualnej wersji.
Skontaktuj się z nami - przedstawimy Ci szczegóły oferty.