W dniu 31 grudnia 2020 roku rząd węgierski opublikował dekret nr 298, który nakłada na przewoźników obowiązek zgłaszania każdego przewozu wykonywanego do Węgier lub przez terytorium Węgier. Jednak 28 stycznia 2021 roku w Węgierskim Dzienniku Ustaw opublikowano poprawkę do BiReg, w której zniesiono obowiązkowe zgłoszenie w przypadku transportu wykonywanego na licencji wspólnotowej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009.

Do dnia 28 stycznia z nowych przepisów wynikało, że nowy obowiązek zgłaszania dotyczy przewoźników wykonujących:

 • zarobkowe międzynarodowy przewozy drogowe pojazdami o dmc powyżej 3,5 tony;
 • na własny rachunek międzynarodowy drogowy przewóz rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony.


Natomiast w zmienionym dekrecie, który opublikowano dnia 28 stycznia obowiązek rejestracji pozostał jedynie dla przewoźników wykonujących przewozy poza UE na podstawie EKMT lub dwustronnego zezwolenia, w tym:

 • międzynarodowy transport ładunków pojazdami powyżej 3,5 tony
 • międzynarodowy przewóz towarów na własny rachunek powyżej 3,5 tony 
 • kabotaż na Węgrzech

NIE TRZEBA REJESTROWAĆ transportu międzynarodowego i przewozu na potrzeby własne, jeśli przewoźnik działa na podstawie unijnej licencji na transport międzynarodowej.

Przewozów nie muszą rejestrować:

 • przewoźnicy krajowi
 • węgierscy przedsiębiorcy wykonujący przewozy międzynarodowe w przypadku transportów unijnych
 • przewoźnicy zagraniczni na terenie UE w przypadku transportu węgierskiego
 • kontrahenci wykonujący transport międzynarodowy poza UE, ale używających pojazdów poniżej 3,5 tony
 • kontrahenci przewożący pojazdy poniżej 3,5 tony na własny rachunek poza lub w UE
 • przewoźnicy posiadający międzynarodową licencję ECMT, ale wykonuje transport węgierski lub unijny