Rządzący w krajach Unii Europejskiej decydują się na stopniowe odmrażanie gospodarek. Restrykcje, które do tej pory zostały nałożone w związku z pandemią koronawirusa, powoli są znoszone. W związku z tym zostały także anulowane tymczasowe odstępstwa od czasu jazdy i odpoczynku, a kierowców obowiązują dotychczasowe przepisy.

Jeżeli w trakcie trwania odstępstw kierowca w trasie skorzystał z możliwości np. wydłużenia czasu pracy, warto sprawdzić czy wszystko zostało opisane tak jak należy. Tak jak informowaliśmy wcześniej każdą sytuację będącą naruszeniem obowiązujących dotychczas przepisów (mimo wprowadzonych ulg), należy opisać na wydruku z tachografu (powołując się na  art. 12 rozp. 561/2006.), aby w razie kontroli w przyszłości nie zostały nałożone kary za naruszenia.

Jak opisywać naruszenia? 

Zalecamy skorzystać w tabeli wyłączeń przygotowanej przez Ekspertów Grupy Inelo, w której zebrane zostały wszystkie wyłączenia w poszczególnych Państwach  Tabela OCRK z odstępstwami