W dniu dzisiejszym Minister infrastruktury poinformował,  że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3),
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Odstępstwa obowiązują od 18 marca do 16 kwietnia 2020 roku

WAŻNE! Odstępstwa zostały przedłużone i obowiązują do 31 maja 2020 roku!

Źródło: www.gov.pl

Czy odstępstwa obowiązują również w innych krajach?

Zgodnie z zasadami Polska musi poinformować Komisję Europejską o wprowadzaniu odstępstw. Z kolei Komisja powinna poinformować pozostałe kraje członkowskie o wprowadzonych w danym kraju zmianach i wówczas z odstępstw będzie można korzystać na terytorium Unii Europejskiej. Informacje o odstępstwach dostępne są na stronie Komisji Europejskiej, przy czym uzupełniane są z kilkudniowym opóźnieniem  Zobacz wszystkie odstępstwa


Na ten moment normy czasu pracy zostały zniesione także
 w: Bułgaria, Rumunia, Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Norwegii, Danii, Czechach, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Ten wyjątek dotyczy dostaw najważniejszych produktów (źródło: https://40ton.net/)

Co z naruszeniami?

Ponieważ kierowca odpowiada za naruszenia 28 dni wstecz a firma rok wstecz, zalecamy opisywanie odstępst jeśli takie miały miejsce, np.

Dnia ......... wydłużenie czasu jazdy w uwagi na utrudnienia spowodowane wirusem lub obawa o własne zdrowie w związku z zagrożeniem epidemicznym (art.12/561/2006/WE) COVID-19 (art. 14 ust. 2 561/2006). Jan Kowalski (podpis kierowcy)

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat opisywania naruszeń

Wprowadzone odstępstwa to dobre posunięcie ze strony Ministerstwa, jednak na ten moment kierowcy w trasie mają większy problem z czasem pracy niż z czasem jazdy. Z uwagi na przywrócenie kontroli na granicach zaczynają powstawać wielokilometrowe zatory.

Zalecamy śledzić informacje na stronie straży granicznej, gdzie podawany jest aktualny czas oczekiwania na przejście:

www.strazgraniczna.pl