Mimo tego, że Wielkie brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, wdrożyła kilka elementów z Pakietu Mobilności. Jednym z nich jest obowiązek zgłaszania kierowców w systemie IMI, którzy wykonują przewozy kabotażowe i corss-trade na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Jak założyć konto i utworzyć zgłoszenie kierowcy w systemie IMI? Czytaj więcej na naszym blogu.

Dokumenty, które kierowca musi mieć przy sobie:

  • dokumenty rejestracyjne pojazdu i przyczepy
  • prawo jazdy
  • zapisy z tachografu
  • dokumenty eksportowe w tym elektroniczny list przewozowy (e-CMR) lub papierowy CMR
  • Kopie zgłoszeń delegowania złożone za pośrednictwem IMI

Inne dokumenty nie będą wymagane podczas kontroli drogowej, ale jeśli kontrola będzie kontynuowana dokumenty takie jak np. Listy płac, umowy, dowody wypłaty wynagrodzenia, będą musiały zostać dosłane przez system IMI.

Inspektorzy transportu drogowego w Wielkiej Brytanii w Irlandii Północnej będą mogli podjąć działania przeciwko kierowcy, jeśli powyższe dane nie zostaną udostępnione.