W dniu 27 stycznia Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców, która dostosowuje polskie przepisy do zmian wynikających z Pakietu Mobilności. Teraz oczekujemy na publikację w Dzienniku Ustaw, ale jak wiadomo musi się ona wydarzyć przed dniem 2 lutego.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?


Od 2 lutego 2022 kierowcy, którzy wykonują przewozy kabotażowe oraz corss-trade podlegają pod nową dyrektywę o delegowaniu, w tym pod zagraniczne układy zbiorowe i wszystkie dodatki w nich zawarte. Konieczne będzie zatem prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców oraz wyszczególnienie w niej składników na podstawie danych a tachografu i karty kierowców. 

Czytaj więcej na naszym blogu: www.akademiaczasupracy.pl