31 lipca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszony został Pakiet Mobilności. Oznacza to, że już za 20 dni wejdzie w życie część nowych zasad dotyczących czasu jazdy i odpoczynku.


  • Rozporządzenie UE 2020/1054, które wprowadza zmiany w rozporządzeniu 561/2006 (czas jazdy i odpoczynku) oraz 165/2014 (tachografy) – większość nowych zasad będzie obowiązywać już od 20 sierpnia 2020 roku. Szczególnie warto zwrócić uwagę na obowiązkowy powrót kierowcy do bazy, maksymalnie co 4 tygodnie oraz nowe zasady odpoczynków tygodniowych.
  • Rozporządzenie UE 2020/1055, które wprowadza zmiany w rozporządzeniach 1071 oraz  1072/2009 (dostęp do rynku) – w tym wypadku przeważająca część zasad będzie obowiązywać od lutego 2022 roku. Warto zwrócić uwagę szczególnie na przymusowy powrót pojazdu do bazy co 8 tygodni oraz 4-dniowy zakaz kabotażu tym samym pojazdem w tym samym kraju.
  • Dyrektywa UE 2020/1057 – zmieniająca zasady delegowania kierowców – większość zasad będzie obowiązywała także od lutego 2022 roku. Szczególną uwagę w tym przypadku należy zwrócić na określenie, jakie przewozy podlegają pod delegowanie, konieczność korzystania z pełnych układów zbiorowych oraz na kwestie braku możliwości zaliczania diet oraz ryczałtów do wynagrodzenia minimalnego.

Pełny tekst nowych aktów prawnych znajduje się w Dzienniku Urzędowym UE >> TUTAJ

Już niebawem przeprowadzimy webinar, w którym szczegółowo omówimy zmiany wynikające z Pakietu Mobilności. Zapisz się do naszego newslettera, żeby nie przegapić ważnych informacji >> TUTAJ
Źródło: www.inelo.pl