Pierwsze zapisy wynikające z Pakietu Mobilności w zakresie czasu pracy kierowców, obowiązują od 20 sierpnia 2020 roku. Obecnie priorytetem Komisji Europejskiej jest zapewnienie wspólnego zrozumienia i konsekwentnego wdrażania nowych przepisów. W związku z tym został opracowany pierwszy zestaw pytań i odpowiedzi na najpilniejsze kwestie związane ze zmianami, które czekają branżę transportową. W razie konieczności materiał będzie uzupełniany o kolejne zagadnienia. Do czego odnoszą się komentarze?Komentarze odnoszą się przede wszystkim do nowych postanowień Pakietu Mobilności, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • obowiązkowej organizacji powrotu kierowcy do kraju zamieszkania lub siedziby firmy,
  • zakazu odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu;
  • przerwania na promie odpoczynku tygodniowego regularnego;
  • rekompensaty dwóch odpoczynków tygodniowych regularnych z rzędu;
  • przedłużenia czasu jazdy przy powrocie do bazy lub domu;
  • obowiązku rejestracji przekroczeń granic.Pytania i odpowiedzi w języku polskim >>>  

Oryginalny tekst pytań i odpowiedzi znajdą Państwo na stronie europa.eu.


Źródło: www.inelo.pl