Dnia 8 lipca 2020 roku Pakiet Mobilności został ostatecznie przegłosowany. Nowe przepisy wejdą w życie w najbliższych tygodniach. Pakiet Mobilności ma na celu uporządkowanie europejskiej branży transportowej głównie poprzez eliminację dumpingu socjalnego. Co w najbliższym czasie czeka branżę transportową?

Zmiany wprowadzone w ciągu 20 dni od ogłoszenia Pakietu Mobilności, to:

 

 1. Obowiązkowy powrót kierowcy powrót kierowcy do centrum operacyjnego (baza) lub miejsca zamieszkania kierowcy co 4 tygodnie:

  a) powrót na co najmniej 45 godzin
  b) w przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych - powrót przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym (więc co 3 tygodnie)

 2. Zaostrzenie reguł dotyczących odpoczynków tygodniowych skróconych.
  Kierowca międzynarodowy może zrobić dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod rząd (2x24h) pod warunkami:

  a) Kierowca międzynarodowy, czyli taki, który rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą. Ważne nie będzie to dotyczyło kierowców krajowych.
  b) W każdych czterech tygodniach kierowca ma mieć co najmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne i dwa odpoczynki tygodniowe skrócone.
  c) Po wykorzystaniu dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych, kolejny odpoczynek tygodniowy regularny ma być poprzedzony rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia - w bazie lub miejscu zamieszkania (konieczność udokumentowania powrotu/miejsca)


  ODPOCZYNEK TYGODNIOWY - 3 TYGODNIE W TRASIE BEZ ODPOCZYNKU 45H. Sprawdź JAK TO ZROBIĆ!


 3. Możliwość przedłużenia jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 lub 2 godziny przy powrocie na bazę, lub do domu na odpoczynek tygodniowy:

  a) Konieczność udokumentowania odstępstwa od przepisów i szczególnych okoliczności tak, jak w przypadku art. 12/561/2006. 
  b) Wydłużenie czasu jazdy o 2 godziny tylko jeśli kierowca zrobi 30 minut dodatkowej przerwy przed tym okresem.
  c) Konieczność rekompensaty tego czasu z innym dowolnym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni.
  d) Brak możliwości powołania się na ten paragraf przy naruszeniu zasad odpoczynków.


  NARUSZENIA KIEROWCÓW - CZY WARTO I JAK JE OPISYWAĆ - 11 SKUTECZNYCH OPISÓW


 4. Uszczegółowienie i podkreślenie zakazu odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie:

  a) Zakaz dotyczy regularnych tygodniowych odpoczynków oraz postojów trwających więcej niż 45h (np. z powodu odbieranej rekompensaty)
  b) Dodatkowe założenie, że odpoczynki 45h przyjmuje się w miejscu przyjaznym dla wszystkich płci z odpowiednim zapleczem sanitarnym oraz sypialnym. 

 5. Inne ważne zmiany:

  a) Możliwość przerwania na promie odpoczynków tygodniowych 24h oraz 45h (45h pod dodatkowymi warunkami: podróż 8h, kabina sypialna)
  b) Dodatkowe wyłączenia z 561/2006 np. pojazdy przewożące gotowy beton
  c) Inne pomniejsze zmiany