W Polsce każdego roku, na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustalana jest  stawka płacy minimalnej na rok następny. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 wrześnie 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wyniesie 2600 zł brutto, czyli o 350 zł brutto więcej niż w 2019 roku. Natomiast minimalna stawka godzinowa w została ustalona na poziomie 17 zł brutto.

Nowa stawka płacy minimalnej 2020 - co czeka przedsiębiorców?

Już od 1 stycznie 2020 roku, nie tylko branżę transportową, czeka wzrost płacy minimalnej. Wiąże się ona z weryfikacją umów o pracę. Jeśli pracownicy w dokumentach mają określoną konkretną stawkę wynagrodzenia i jest ona niższa niż płaca minimalna, która będzie obowiązywać w 2020 roku, należy przygotować odpowiedni aneks do umowy. Przy modyfikacji wynagrodzenia podstawowego warto przyjrzeć się także wysokości ryczałtów za godziny nocne, nadgodziny oraz wynagrodzenia za dyżury pamiętając, że ryczałt za nadgodziny oraz ryczałt za godziny nocne nie może być częścią płacy minimalnej.

Zmiana stawek to idealna okazja do tego, aby zweryfikować obowiązującą strukturę wynagrodzenia, tak aby kolejne zmiany były jak najmniej odczuwalne dla przedsiębiorcy.

Należy także pamiętać, że wyższa stawka wynagrodzenia minimalnego wpłynie również m. in. na zmianę dodatku za czas pracy w nocy – np. dla miesiąca, w którym wymiar czasu pracy wynosi 168 godzin wzrośnie z 2,68 zł do 3,10 zł.

Zmiany związane z dodatkiem stażowym

Zgodnie z opublikowaną Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od nowego roku do wynagrodzenia minimalnego nie będzie mógł być zaliczany dodatek stażowy. Zmiana ta ma na celu zapewnienei bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawienei sytuacji pracowników, którzy dostają wynagrodzenie na najniższym poziomie. 

 

Źródło: