Od 1 marca 2020 roku dla transportu kabotażowego, przewozów międzynarodowych oraz samozatrudnionych w rozumieniu właścicieli firm transportowych i umów cywilnoprawnych obowiązkowe będzie zgłaszanie pracownika delegowanego do pracy na terytorium Holandii. Zgłoszeń nie będą musiały dokonywać firmy, które realizują transport drogowy osób oraz firmy, które przejeżdżają przez Holandię i nie dokonując tam rozładunku (tranzyt).

Platforma do zgłaszania kierowców


Możliwość zgłaszania kierowców delegowanych online miała zostać udostępniona już 1 lutego, jednak platforma https://meldloket.postedworkers.nl/ nie jest jeszcze aktywna (stan na 07.02). Na szczęście obowiązkowe zgłaszanie kierowców rozpocznie się 1 marca. Jeżeli kierowca przed tym terminem wyjechał do Holandii, to powiadomienie należy złożyć dopiero przed kolejną trasą.

Nowe obowiązki i wymagania

Zgodnie z zapowiedziami, dla transportu drogowego towarów, będzie obowiązywało specjalne uproszczone roczne zgłoszenie - szczegóły nie są jeszcze znane. Wraz z wprowadzonym systemem zgłaszania, zaostrzone zostaną obowiązki dotyczące dokumentacji. W samochodzie kierowca będzie musiał mieć deklarację A1 lub inny rodzaj dowodu wskazującego na to, gdzie opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne pracownika. Konieczne będzie także wyznaczenie przedstawiciela z adresem w Królestwie Niderlandów, którym może zostać sam pracownik delegowany. 

Kary za naruszenia

Za niedopełnieniem obowiązku zgłoszeniowego (i inne wymogi związane ze zgłaszaniem kierowcy) będą grozić kary nawet do 12 000  i mogą zostać powiększone w przypadku recydywy nawet o 50%.

Wysokość stawki minimalnej za płacę w Holandii

W Holandii od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje stawka płacy minimalnej 9,54 Euro za godzinę pracy:

Zmiana nazwy

Od nowego roku władze holenderskie zdecydowały, że w relacjach zagranicznych swojego kraju oficjalną nazwę, jaką będą stosować to The Netherlands (Niderlandy). Polskie tłumaczenia tj. Królestwo Niderlandów oraz skrócona nazwa „Holandia” pozostają bez zmian.

Więcej kluczowych informacji dla transportu dostępnych jest na stronie  https://english.postedworkers.nl/employer/transport

Źródło 1: https://english.postedworkers.nl/employer/transport
Źródło 2: https://inelo.pl/