W Polsce każdego roku, na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustalana jest  stawka płacy minimalnej na rok następny. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wyniesie 3010 zł brutto.

Jest wzrost o 210 zł w stosunku do roku 2021, w którym to płaca minimalna wynosiła 2800 zł brutto.
W nowym roku wzrasta również stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia do kwoty 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł w stosunku do roku 2021.

Zmianie nie ulegają składniki zaliczane do płacy minimalnej. Zgodnie z art. 6 ust. 5 do płacy minimalnej nie można zaliczać:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • dodatku za staż pracy.

Czytaj więcej na naszym blogu: www.akademiaczasupracy.pl