godlo.jpgTrybunał Konstytucyjny

TK orzekł, iż sytuacja, w której osoba ukarana karą pieniężną zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (taryfikatorem) miałaby następnie za ten sam czyn zostać pociągnięta również do odpowiedzialności karnej, na podstawie art. 271 § 1 kodeksu karnego, narusza zasadę ne bis in idem oraz zasadę proporcjonalnej reakcji państwa na naruszenie prawa.

więcej: INELO