Od 1 stycznia 2021 roku kierowcy wykonujący przewozy kabotażowe towarów i osób oraz kierowcy wykonujący transport drogowy w transporcie kombinowanym na terenie Danii polegają pod płacę minimalną. W związku z tym udostępniona została nowa wersja 4Trans, która umożliwia rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Danii. 

Rozliczenie płacy minimalnej na terytorium Danii

W programie 4Trans w wersji 5.3.1 wprowadzono mechanizm, który pozwala na wyliczenie wyrównania do wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Danii. Sposób rozliczania płacy minimalnej w Danii analogiczny jest to rozliczania płac minimalnych w innych krajach. W programie zostały także zdefiniowane stawki, wystarczy wybrać odpowiednią grupę dla pracownika (kabotaż i transport kombinowany rzeczy, kabotaż autobusowy, przewozy turystyczne). Stawki będą automatycznie aktualizowane.

Dodatkowe zmiany związane z pakietem mobilności  – dodatkowe opcje analizy naruszeń

W ustawieniach (menu: Dane podstawowe  Ustawienia  TachoScan Pakiet Mobilności) zostały zgrupowane dotychczasowe opcje dotyczące Pakietu Mobilności i zmian obowiązujących od 20 sierpnia 2020 roku. Dodano także nowe opcje powiązane z Pakietem Mobilności, które pozwalają dostosować analizę naruszeń do różnych interpretacji

  • Traktuj odpoczynek 9/11h jako część odbieranej rekompensaty za podwójne skrócenie odpoczynków tygodniowych – po włączeniu opcji program nie wymaga przed rekompensatą podwójnego skrócenia odpoczynków tygodniowych dodatkowo odpoczynku dobowego.
  • Dla dyspozycyjności w załodze wymagaj 45-minutowej przerwy w jeździe w jednym bloku (tylko 561/2006) – po włączeniu opcji w przypadku dyspozycji w załodze program będzie uwzględniał tylko pełne 45 minut takiej dyspozycji jako przerwę. Innymi słowy, nie będzie kwalifikował dyspozycji w załodze w dwóch częściach (15 + 30 minut) jako prawidłowej przerwy w trakcie tzw. jazdy ciągłej

Pozostałe zmiany:

Nowe funkcjonalności w delegacjach (wersja PRO):

  • domyślne państwo docelowe wg. listy priorytetów
  • możliwość wprowadzenia ekwiwalentu dziennego w przypadku rozliczania delegacji z km
  • optymalizacja ryczałtów noclegowych w oparciu o miejsce noclegu i dostępny czas pracy kierowcy

4Trans wersja 5.3.1

Dla wszystkich użytkowników systemu 4Trans, którzy posiadają gwarancję, została udostępniona bezpłatna aktualizacja systemu. Nowa wersja 4Trans będzie sukcesywnie udostępniana, dla kolejnych numerów kluczy, poprzez program Updater. Jak sprawdzić czy aktualizacja została udostępniona  Zobacz instrukcję

Nie posiadasz aktualnej wersji systemu 4Trans?