Rada Unii Europejskiej przyjęła dalszą możliwość tymczasowego przedłużania dokumentów transportowych. Przepisy mają zastosowanie w odniesieniu do dokumentów z datą od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z nowymi regulacjami większość dokumentów zostaje przedłużona na 10 miesięcy od daty zakończenia ich ważności, o ile straciły lub stracą ważność pomiędzy wrześniem 2020 roku a czerwcem 2021 roku. Polska zdecydowała, że nie przedłuża jedynie ważności kalibracji tachografu oraz badania zdatności pojazdów do ruchu (tzw. przegląd pojazdu). Ważne, że wspomniane zasady mają być stosowane do przewozów wykonywanych przez polskie firmy na terytorium całej UE. 

Jak wygląda sytuacja w innych krajach członkowskich?

Państwa takie jak Niemcy czy Francja pozwoliły swoim firmom na przedłużenie ważności większej ilości dokumentów np. dotyczących terminów kalibracji tachografów. Z kolei Słowenia nie zgodziła się na przedłużenie dla firm ze swojego kraju przeważającej części dokumentów transportowych.


Ważne jest jednak to, że zgodnie z rozporządzeniem UE 2021/267:

„Państwo członkowskie, które zdecydowało o niestosowaniu (…)[danych odstępstw dot. terminów], nie może utrudniać działalności transgranicznej podmiotom gospodarczym ani osobom fizycznym, które skorzystały z określonych (…) odstępstw stosowanych w innym państwie członkowskim.”Co z dokumentami, które straciły ważność przed 31.08.2020 r.?

Zgodnie z informacją z GITD nowe opisywane powyżej rozporządzenie nie wydłuża dodatkowo dokumentów, które były przedłużone już wcześniej, na podstawie poprzedniego rozporządzenia (UE 2020/698):

„Nie dotyczy to zaś uprawnień, których okres ważności został przedłużony na mocy wcześniejszego rozporządzenia 2020/698. Rozporządzenie 2020/698 dotyczyło przedłużenia ważności uprawnień, które wygasłyby między 01.03.2020 r. a 31.08.2020 r. Zatem jeżeli licencja utraciłaby ważność np. 1  sierpnia 2020 r. to jej ważność zostaje przedłużona do 1 lutego 2021 r., na mocy jedynie art. 7 ust. 1 lub 8 ust. 1 rozporządzenia 2020/698. Nie wliczamy do tego okresu jeszcze dodatkowych 10 miesięcy od 1 lutego 2021 r.”


Odstępstwa krajowe

Odstępstwa dotyczące przedłużenia dokumentów zawarte w przepisach poszczególnych krajów mają zastosowanie terytorialne (tylko na terenie danego kraju). W Polsce podobne odstępstwa zostały wprowadzone Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

______

Źródło: www.ocrk.pl