Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa problematyczna stała się kwestia dotycząca ważności dokumentów i uprawnień dla branży transportowej. Do tej pory państwa same wprowadzały różne zasady w sprawie ważności dokumentów. Od 28 maja 2020 obowiązują już przepisy wprowadzone przez Unię Europejską, które dotyczą ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu. 

Nowe przepisy dotyczą dokumentów, których pierwotna ważność miała upłynąć między 1.02.2020 a 31.08.2020. Kraje, w których pandemia będzie wymagała dalszego przedłużania ważności dokumentów w transporcie, będą mogły je zastosować. Będą musiały złożyć w tym celu odpowiedni wniosek do Komisji Europejskiej. 

Mowa o dokumentach takich jak:

  • prawa jazdy oraz kwalifikacje zawodowe kierowców (ich ważność przedłużona została o 7 miesięcy),
  • przeglądy techniczne pojazdów (ich ważność przedłużona została o 7 miesięcy),
  • wspólnotowe licencje, świadectwa i zezwolenia  na wykonywanie przewozów drogowych (ich ważność przedłużona została o 6 miesięcy).

WAŻNE! Kliknij i przeczytaj aktualizację informacji

_________

Źródło: www.trans.info