Prawidłowe rozliczanie diet kierowców nie należy do najłatwiejszych. Zobacz w jaki sposób możesz usprawnić ten proces wykorzystując raporty z Panelu GBOX Online.


raport-przekroczenia-granic.png

Raport przekroczenia granic a rozliczanie diet kierowców

Informujemy, iż z dniem 5 października 2016 dla wszystkich Klientów systemu telematycznego GBOX® oraz GBOX® Assist, w Panelu GBOX Online udostępniamy raport pozwalający na łatwiejsze rozliczanie diet kierowców.
Raport„Przekroczenie granic” został przygotowany dla następujących krajów:

 • Polski – NOWOŚĆ!
 • Francji.
 • Niemiec.
 • Norwegii.

Wygenerowanie poszczególnych raportów znacznie usprawnia i ułatwia rozliczanie diet kierowców.

Raport Przekroczenia Granic wygenerowany dla pojazdu lub kierowcy zawiera następujące informacje:

 • Nazwę kraju, którego przekroczenia granic mają być raportowane.
 • Datę wjazdu na teren wybranego kraju.
 • Godzinę wjazdu na teren wybranego kraju.
 • Datę wyjazdu z terenu wybranego kraju.
 • Godzinę wyjazdu z terenu wybranego kraju

Rozliczanie diet kierowców w aspekcie płacy minimalnej (Milog, Loi Macron)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trakcie wykonywania przewozu drogowego przez wiele krajów, rozliczanie diet kierowców powinno następować według stawki właściwej dla kraju docelowego. W aspekcie zmian dotyczących płacy minimalnej w Niemczech, Francji i Norwegii, Raport Przekroczenia Granic daje osobie rozliczającej czas pracy kierowców narzędzie do prawidłowego wyliczenia kwoty, która powinna zostać wypłacona kierowcy.

Płaca minimalna w Niemczech (Milog), we Francji (Loi Macron) czy Norwegii oraz zaostrzenie przepisów związanych z jej przestrzeganiem spowodowało, że polscy przewoźnicy, którzy wykonują transport na zachód zobligowani są do  prowadzenia ewidencji czasu pracy na terytorium danego kraju. Ewidencja czasu pracy musi zawierać elementy takie jak:

 • wjazd oraz wyjazd z danego terytorium,
 • czas pracy kierowcy,
 • godziny nadliczbowe.

Raport przekroczenia granic znacznie ułatwia sporządzenie dokładniej ewidencji czasu pracy a to przekłada się na łatwiejsze rozliczanie diet kierowców. Kluczowe znaczenie ma to, że opieramy się na faktycznych danych wynikających z lokalizacji pojazdu a nie z informacji przekazanych przez kierowcę. Wykorzystanie systemu telematycznego GBOX lub GBOX Assist do przygotowania takiej ewidencji pozwala na eliminację błędu ludzkiego, który mógł mieć miejsce w momencie manualnego określenia godzin oraz miejsca wjazdu i wyjazdu z danego terytorium.


Ponadto w Panelu GBOX Online dostępne są raporty:

 • Aktywność kierowców i pojazdów – sumaryczna i analityczna
 • Analiza dnia pracy wg kierowców i pojazdów – sumaryczna i analityczna
 • Analiza trasy
 • Miejsca postojów
 • Postoje przy / poza punktami użytkownika
 • Czas pracy pojazdów i kierowców wg GBOX
 • Raport statusów z GBOX Assist wg pojazdów i kierowców
 • Alerty pojazdów i kierowców
 • Realizacja korytarzy – sumaryczna i analityczna
 • Tankowania
 • Lista pobranych odczytów cyfrowych i skanów
 • Analiza stylu jazdy
 • Stan urządzeń
 • Temperatury
 • Oznaczone alerty
 • Aktywność obszarów