Od 1 stycznia 2021 roku kierowcy wykonujący przewozy kabotażowe towarów i osób oraz kierowcy wykonujący transport drogowy w transporcie kombinowanym na terenie Danii polegają pod płacę minimalną. Na ten moment nowe przepisy nie dotyczą transportu międzynarodowego oraz transportu busami do 3,5 tony. 

Nowe wymogi były zapowiadane już początkiem 2020 roku, kiedy duński parlament przyjął ustawę o wynagrodzeniach dla kierowców, jednak wysokość płacy minimalnej oraz rejestr zgłoszeniowy zostały opublikowane dopiero w ostatnich dniach grudnia.

Ze względu na to, że przewoźnicy mają niewiele czasu na dostosowanie się do zmian, został opublikowany oficjalny komunikat o 3- miesięcznym okresie przejściowym (od 01.01.2021 do 31.03.2021), w którym służby zamiast nakładania kar mają stosować tylko pouczenia. 

Najważniejsze informacje dla przewoźników

1. Płaca minimalna w Danii obowiązuje od: 01 stycznia 2021 roku

2. Dotyczy:

 • kabotażu w przewozie rzeczy (tylko pojazdami pow. 3,5 tony)
 • transportu kombinowanego
 • kabotażu w przewozie osób

3. Stawki godzinowe:

 • kabotaż i transport kombinowany w przewozie rzeczy 163,50 DKK (czyli około 99 zł za godzinę pracy)
 • kabotaż w przewozie osób 163,30 DKK
 • przewozy turystyczne 168,60 DKK
  Zapowiedziano już pierwszą korektę w/w stawek na marzec 2021.

4. Obowiązki przedsiębiorcy:

 • Zgłoszenie każdej operacji kabotażowej/transportu kombinowanego w formularzu‚ Register for Foreign Transport Driving in Denmark’ dostępnym na stronie: virk.dk . Formularz dostępny jest w języku duńskim oraz angielskim. WAŻNE! Każdą operację kabotażową należy zgłosić osobno (jednorazowe zgłoszenie max. na 7 dni). System pobiera  dane o firmie na podstawie numeru NIP z europejskiego systemu VIES. 

 • Informacje niezbędne do podania podczas zgłoszenia: dane firmy (nazwa, adres, dane kontaktowe), informacje o rodzaju transportu, numer rejestracyjny, okres zgłoszenia, dane kierowców. Umożliwiono modyfikację zgłoszeń.
 • Obowiązek udokumentowania pracy i płacy (ewidencja, odcinki wypłat, dokumenty przewozowe). Dokumentacja może być przedstawiana w j. duńskim lub angielski wraz z możliwością przedstawienia oryginałów w j. oryginalnym. Może być udostępniana elektronicznie, w rozsądnym czasie po zatrzymaniu pojazdu (nie może to jednak prowadzić do znacznego opóźnienia kontroli).

5. Dokumenty w pojeździe:

 • zgłoszenie
 • umowę o pracę
 • dokumentację pracy i płacy (Może zostać dostarczona w rozsądnym terminie. Kierowca może skontaktować się z pracodawcą podczas kontroli celem uzyskania brakującej dokumentacji. Czynności te jednak nie mogą powodować znacznego opóźnienia w przeprowadzeniu kontroli)
Wszystkie dokumenty mogą być w wersji elektronicznej. Dopuszczalne języki: duński lub angielski.
6. Przedstawiciel: brak wymogu

Wymogi stosowane przez Danię nie są zaskoczeniem dla firm transportowych, podobne są stosowane od kilku lat w innych krajach. Uciążliwe może być każdorazowe zgłaszanie kierowców. Rozliczenie będzie się odbywało na podobnych zasadach jak w przypadku Holandii czy Włoch, z tą różnicą, że ew. dopłaty będą wyższe ze względu na bardzo wysoką stawkę godzinową wynoszącą niemalże 100 zł. Źródło: www.ocrk.pl