29 lipca 2021 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest dostosowanie polskiego prawa krajowego do wytycznych wynikających z Pakietu Mobilności. Niestety przedstawiony projekt nie jest korzystny dla polskich firm transportowych.

Co teraz?Obecnie projekt trafił do konsultacji społecznych. Niestety już wiemy, że propozycja rządu nie zawiera żadnych rozwiązań, które złagodzą drastyczny wzrost kosztów pracy w przewozach międzynarodowych od lutego 2022 roku. 

Trzy organizacje: Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Związek Pracodawców Transportu i Logistyka Polska zapowiedziały, że będą walczyć o dobro polskich firm.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

 

Dokładny termin wejścia w życie ustawy zmieniającej nie został jeszcze określony, ale można się spodziewać, że większość zmian powinna być wprowadzona już w lutym 2022 roku. To od tej daty zaczną obowiązywać kolejne zapisy Pakietu Mobilności.

Zmiany przewidziane są w:

  • ustawie o transporcie drogowym
  • ustawie o czasu pracy kierowców
  • ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych
  • ustawie o tachografach

Co dokładnie może się zmienić dla firm transportowych?

Czytaj więcej na naszym blogu: www.akademiaczasupracy.pl