7 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.  Projekt ten dostosowuje polskie prawo do kolejnych zmian wynikających z Pakietu Mobilności, które mają wejść w życie w lutym 2022 roku. 

Co się zmieni?

Najważniejszą informacją jest likwidacja podróży służbowej jako formy wykonywania zadań służbowych kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Przez to, kierowcom - uznanym za pracowników delegowanych - nie będą wypłacane diety i ryczałty za nocleg. W zamian za to pracodawcy będzie przysługiwało prawo obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą, nie mniej jednak niż do poziomu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (5922 zł brutto na rok 2022).

O zmianach, które znajdują się projekcie pisaliśmy > NEWS – Szykują się ważne zmiany dla przewoźników!

O tym co czeka branżę transportową będziemy mówić już w najbliższy wtorek 14 grudnia na webinarze. Kliknij i zapisz się:

Co dalej?

  • 8 grudnia 2021 Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1835
  • 9 grudnia 2021 Skierowano do I czytania w komisjach. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 14-12-2021