Szwecja udostępniła układ zbiorowy dla pracowników delegowanych w transporcie. Od 15 czerwca wprowadzono także niemałe sankcje za naruszenia związane z delegowaniem, np. Za brak zgłoszenia pracownika delegowanego do IMI grozi nawę 60 tyś, koron, co w przeliczeniu na złotówki daje 26 tyś.

W programie 4Trans została dodana możliwość rozliczania płacy zagranicznej na terytorium Szwecji.

Najważniejsze zasady dot. rozliczenia:

  • Podstawowa stawka godzinowa (SEK) za czas pracy od poniedziałku do piątku od 7 do 16:30, zależna od stażu w zawodzie:
stawki

Domyślnie została przyjęta stawka dla stażu ponad 6 lat. Można ją zmienić dla poszczególnych kierowców w menu Płaca zagraniczna – [277] Lista zatrudnieni

  • Premia za każdą godzinę pracy zależna od stażu
  • Nadgodziny – dodatek 50% za każdą godzinę pracy poza godzinami wskazanymi w pierwszym punkcie
  • Dodatki za pracę w godzinach niedogodnych oraz w święta

W przeliczeniu standardowa stawka dla doświadczonego kierowcy to aż ok. 74 zł, jednak w przypadku wystąpienia nadgodzin oraz innych dodatków może to być aż ok. 125 zł za godzinę pracy.

W jaki sposób pobrać aktualne stawki i zasady rozliczania płac zagranicznych w 4Trans?

Czytaj więcej na naszym blogu