Telematyka a czas pracy kierowców

Współczesne systemy informatyczne to narzędzia stanowiące podstawę pracy w większości firm. To co kilka lat temu było objawem nowoczesnego i dobrego zarządzania dziś stanowi jedynie ułamek potrzebnych danych.

czas pracy kierowcy

Przedsiębiorcy potrzebują większej liczby informacji, sprawnej komunikacji oraz bieżącej i pewnej wymiany informacji między firmą a kierowcą. Takie możliwości oferuje GBOX Assist. Na chwilę obecną system umożliwia nie tylko dwustronną komunikację z kierowcą, nawigację, skanowanie i przesyłanie dokumentów, obsługę zleceń transportowych czy lokalizację pojazdów.  Gwarantuje również, że czas pracy kierowców jest przestrzegany w oparciu o obowiązujące przepisy.

CZAS PRACY KIEROWCÓW

Dzięki funkcjonalnościom dostępnym w GBOX Assist, kierowca na bieżąco informowany jest o wszystkich ważnych parametrach czasu jazdy. W tym takich jak m.in.: czas jazdy ciągłej, dziennej i tygodniowej, możliwościach przedłużenia czasu jazdy, czasie rozpoczęcia i trwania odpoczynków dziennych, tygodniowych czy rekompensatach. Do tych informacji bieżący dostęp ma również spedytor.

ZDALNE POBIERANIE DANYCH Z TACHOGRAFU A CZAS PRACY KIEROWCÓW

Przy wykorzystaniu najnowszej usługi TACHO Zdalnie istnieje możliwość automatycznego, zdalnego pobrania danych z karty kierowcy oraz pamięci tachografu. Pobrane (podpisane cyfrowo) dane wykorzystywane są do rozliczania kierowców oraz podczas ewentualnej kontroli. Co najważniejsze, do pobrania danych z pamięci tachografu za pomocą GBOX Assist nie jest konieczne włożenie karty przedsiębiorcy do tachografu! Ponadto, dla ułatwienia pracy możemy ustawić harmonogram pobierania danych, po czym proces wykonuje się automatycznie.

MI LOG I LOI MACRON – POMOC W ROZLICZENIU

Nowoczesne oprogramowanie systemu GBOX Assist pozwala na tworzenie i wykorzystanie raportów związanych z pracą kierowcy na terenie danego kraju – w tej chwili Niemiec i Francji. Wprowadzone przepisy MI LOG oraz LOI MACRON związane z naliczaniem stawki minimalnej za czas pracy na terenie ich kraju, wymagają dokładnych informacji o wjeździe/wyjeździe i czasie pracy kierowcy na terenie Niemiec lub Francji. GBOX Assist automatycznie generuje takie zestawienia, które wraz z danymi z tachografu pozwalają na szybkie i dokładne rozliczenie czasu pracy kierowców.

RYCZAŁTY ZA NOCLEG – WERYFIKACJA MIEJSCA

Po kontrowersyjnym wyroku Sądu Najwyższego w sprawie ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu, szczególnie ważna jest weryfikacja faktycznego miejsca noclegu kierowcy. Ma to związek z różnymi stawkami za noclegi w poszczególnych krajach UE. Bez systemu telematyki sprawdzenie tych danych jest bardzo trudne. Jednak jak pokazuje praktyka bywa to obszar do nadużyć ze strony kierowców.

OSZCZĘDNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z WERYFIKACJI „PRACY INNEJ”

Wiemy, jak duże straty może ponieść przedsiębiorca w wyniku nieprawidłowego a niestety częstego ustawiania przez kierowców selektora na „inną pracę” w momencie gdy faktycznie odpoczywali. Za pomocą GBOX Assist jesteśmy w stanie z dużą dokładnością zweryfikować faktyczną aktywność kierowcy. Co ważne, wyeliminować nieprawidłowości a w połączeniu z odpowiednimi zapisami regulaminów pracy i innych dokumentów wewnątrz firmy, wypłacić kierowcy tylko faktycznie należne mu wynagrodzenie. Działanie to generuje spore oszczędności w skali każdego miesiąca dla całej firmy.