flaga polska

Ważne zmiany w płacy minimalnej w Polsce od stycznia 2017

                                       W dniu 17.08.2016 w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę                                                                                                                                                                                                                          oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany dotyczące również branży transportowej, które wejdą w życie od 01.01.2017:

minimalna stawk

a za godzinę pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz świadczących usługi (samozatrudnionych) – 12 zł/h z możliwą waloryzacją

ewidencjonowanie godzin pracy (zlecenie lub samozatrudnienie) oraz przechowywanie przez okres 3 lat takiej ewidencji

dodatkowe uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy  dające możliwość kontroli w/w wymagań

kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł za niewypłacenie wymaganej stawki godzinowej

dodatek za czas pracy w porze nocnej nie może być wliczany do wynagrodzenia minimalnego

Pełny tekst ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1265/1

Odpowiednie zmiany, dotyczące wprowadzenia wymagań powyższej ustawy, będą wprowadzane w kolejnych wersjach oprogramowania 4Trans.