W serwisie internetowym włoskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Distacco-Ue-al-via-la-nuova-procedura-per-la-comunicazione-di-distacco-dei-lavoratori-in-Italia.aspx

ukazała się wiadomość, że zgodnie z dekretem nr. 136/2016 zostaje wprowadzony obowiązek zgłoszenia pracowników delegowanych.

Zgłoszenie pracowników delegowanych ma się odbywać jest drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx.

Szczegóły dotyczące zgłaszania pracowników w sektorze transportowym wykonujących przewozy kabotażowe we Włoszech zostały opublikowane pod adresem: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/INL-circolare-n3-comunicazione-preventiva-distacco-transnazionale-e-regime-sanzionatorio.pdf.

Ogólne informacje dotyczące warunków delegowania pracowników do pracy na terenie Włoch znajdują się natomiast na stronie internetowej: www.distaccoue.lavoro.gov.it.