Flaga wloska  WŁOCHY – PRZEPISY WYKONAWCZE ODNOŚNIE PŁACY MINIMALNEJ

W dniu 27 października 2016 Włochy opublikowały przepisy wykonawcze do dekretu ustawodawczego nr 136 z dnia 17 lipca 2016, wdrażającego na ich terytorium zapisy tzw. „Dyrektywy wykonawczej” 2014/67/WE do Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia delegowania pracownika do pracy na terenie Włoch.

Dekret, który wprowadza obowiązek i wzór zgłaszania będzie obowiązywać po upływie 60 dni od daty jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym (27 października 2016 r.)

Oficjalny tekst przepisów jest dostępny na stronie http://lavoro.gov.it/.

Eksperci firmy Inelo są w trakcie tłumaczenia i analizowania nowych regulacji. Niezwłocznie poinformujemy Państwa o szczegółach.