Zostało potwierdzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po konsultacjach z Ministerstwem Finansów potwierdziło, że ryczałty noclegowe, które są uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych pracodawców lub umowach o pracę nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (US).

Pełną treść pisma MRPiPS udostępnia INELO - TUTAJ

Potwierdzone to zostało w ostatnich wyrokach Sądu Najwyższego (sygn. akt: I PK 77/16,  I PK 300/15, I PK 309/15)  w sprawach dotyczących wypłaty ryczałtów noclegowych.

Według ekspertów firmy INELO możemy rozróżnić trzy dopuszczalne rozwiązania, na które może zdecydować się przedsiębiorca po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w dokumentacji wewnątrzzakładowej:

  1. Wypłacanie ryczałtów noclegowych w pełnej wysokości za wszystkie noclegi kierowcy,
  2. Wypłacanie ryczałtów noclegowych ustalonych w kwocie niższej niż obowiązujące limity z zastrzeżeniem regularnych odpoczynków   tygodniowych (min. 45h),
  3. Niewypłacanie ryczałtów noclegowych za odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe, zgodnie z art. 8 pkt. 8 rozp. WE 561/2006, w sytuacji ustalenia odpowiedniej wysokości diety.

Szczegóły dotyczące prawidłowej wypłaty ryczałtów za noclegi po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2014, ze zwróceniem uwagi na najnowsze informacje i wyroki SN, są przekazywane  podczas szkoleń otwartych organizowanych w całej Polsce.

Terminy najbliższych szkoleń znajdą Państwo na www.szkoleniadlatransportu.pl