Od 01.01.2017 r. minimalne wynagrodzenia za pracę we Francji (SMIC) wzrasta do 9,76 €/h. 

Kwota minimalnego wynagrodzenia brutto (SMIC) w 2017 roku będzie wynosiła 9,76 € za godzinę lub 1,480.27 € brutto miesięcznie.

19 grudnia, po uprzednich konsultacjach z rządem i partnerami społecznymi, Minister Pracy Myriam El Khomri poinformowała o wzroście płacy minimalnej, który nastąpi w dniu

1 stycznia 2017 roku.

W praktyce wzrost płacy minimalnej oznacza, że do momentu aktualizacji układów zbiorowych w sektorze transportowym od 01.01.2017 r. będą obowiązywały dwie stawki. 10 € dla grupy 150M oraz 9,76 € dla pozostałych grup.